Podbabská 994/8

  1. Úvodní stránka
  2. chevron_right
  3. Dopady projektu
  4. chevron_right
  5. Hluk
  6. chevron_right
  7. Podbabská 994/8

Při přípravě projektu byla místa měření zvolena po konzultaci s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy. Měřicí místa byla vybírána s cílem získat výsledky, které umožní komplexní posouzení vlivu provozu Tunelového komplexu Blanka (TKB).

Podbabská 994/8, Praha – Bubeneč

Měřicí místo bylo vytipováno z důvodu očekávaných změn v intenzitě dopravy po spuštění TKB do provozu.

Mikrofon upevněn na stativu ve výšce 7,8 m nad terénem v úrovni oken obytných místností ve 3. NP, 2 m před fasádou, 4,5 m od osy nejbližšího jízdního pruhu ulice Podbabská.

Ulice Podbabská je v profilu místa měření obousměrná se dvěma jízdními pruhy v každém směru, které jsou odděleny středním pásem, na kterém je vedena tramvajová trať. Povrch komunikace tvoří asfalt.

1. měření

Měření před uvedením stavby do provozu.

Datum měření 24.-25.6.2015
Interval měření 12:00-12:00

67,0 dB

den – LAeq, 16h

60,7 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Podbabská

DruhOANANSBUS
Den1761563639803
Noc1307804103
Σ1892271643906

2. měření

Měření půl roku po zprovoznění.

Datum měření 11.-12.5.2016
Interval měření 12:00-12:00

66,1 dB

den – LAeq, 16 h

60,3 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Podbabská

DruhOANANSBUS
Den1917646634794
Noc1650895108
Σ2082655539902

Hodnocení: nehodnotitelná změna.

Nebyla překročena limitní hodnota dle vydaného časově omezeného povolení pro předmětnou komunikaci.

3. měření

Měření v roce 2017.

Datum měření 10.-11.5.2017
Interval měření 12:00-12:00

66,5 dB

den – LAeq, 16 h

60,4 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Podbabská

DruhOANANSBUS
Den1918567196788
Noc1534798124
Σ20719750104912

Hodnocení: nehodnotitelná změna.

Nebyla překročena limitní hodnota dle vydaného časově omezeného povolení pro předmětnou komunikaci.

Metodika měření hluku.