Šimáčkova 1378/2

  1. Úvodní stránka
  2. chevron_right
  3. Dopady projektu
  4. chevron_right
  5. Hluk
  6. chevron_right
  7. Šimáčkova 1378/2

Při přípravě projektu byla místa měření zvolena po konzultaci s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy. Měřicí místa byla vybírána s cílem získat výsledky, které umožní komplexní posouzení vlivu provozu Tunelového komplexu Blanka (TKB).

Šimáčkova 1378/2, Praha – Holešovice

Měřicí místo bylo vytipováno z důvodu očekávaných změn v intenzitě dopravy po spuštění TKB do provozu.

Mikrofon upevněn na stativu ve výšce 12 m nad terénem v úrovni oken obytných místností ve 4. NP, 2 m před fasádou, 5 m od osy nejbližšího jízdního pruhu ulice Bubenská.

Ulice Bubenská je v profilu místa měření obousměrná s jedním jízdním pruhem v každém směru. Povrch komunikace tvoří asfalt.

1. měření

Měření před uvedením stavby do provozu.

Datum měření 2.-3.6.2015
Interval měření 8:00-8:00

63,2 dB

den – LAeq, 16h

57,3 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Bubenská

DruhOANANSBUS
Den132345131166
Noc11817562
Σ144155881768

2. měření

Měření půl roku po zprovoznění.

Datum měření 10.-11.5.2016
Interval měření 8:00-8:00

62,3 dB

den – LAeq, 16 h

55,1 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Bubenská

DruhOANANSBUS
Den10558329656
Noc7903702
Σ11348366658

Hodnocení: nehodnotitelná změna (den), pokles (noc).

Nebyla překročena limitní hodnota dle vydaného časově omezeného povolení pro předmětnou komunikaci.

3. měření

Měření v roce 2017.

Datum měření 13.-14.6.2017
Interval měření 8:00-8:00

62,2 dB

den – LAeq, 16 h

56,1 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Bubenská

DruhOANANSBUS
Den1245141428112
Noc115148653
Σ1360246234165

Hodnocení: pokles.

Nebyla překročena limitní hodnota dle vydaného časově omezeného povolení pro předmětnou komunikaci.

Metodika měření hluku.