Strakonická 81

  1. Úvodní stránka
  2. chevron_right
  3. Dopady projektu
  4. chevron_right
  5. Hluk
  6. chevron_right
  7. Strakonická 81

Při přípravě projektu byla místa měření zvolena po konzultaci s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy. Měřicí místa byla vybírána s cílem získat výsledky, které umožní komplexní posouzení vlivu provozu Tunelového komplexu Blanka (TKB).

Strakonická 81, Praha – Lahovice

Měřicí místo bylo vytipováno z důvodu očekávaných změn v intenzitě dopravy po spuštění TKB do provozu.

Mikrofon upevněn na stativu ve výšce 4,9 m nad terénem v úrovni oken obytných místností ve 2. NP, 2 m před fasádou, 6 m od osy nejbližšího jízdního pruhu ulice Strakonická.

Ulice Strakonická je v profilu místa měření obousměrná se dvěma jízdními pruhy v každém směru. Povrch komunikace tvoří asfalt.

1. měření

Měření před uvedením stavby do provozu.

Datum měření –
Interval měření –

2. měření

Měření půl roku po zprovoznění.

Datum měření 28.-29.6.2016
Interval měření 16:00-16:00

71,6 dB

den – LAeq, 16 h

65,8 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Strakonická

DruhOANANSBUS
Den480371393369937
Noc325228471102
Σ5128916774401039

Hodnocení: nehodnoceno.

Nebyla překročena limitní hodnota dle vydaného časově omezeného povolení pro předmětnou komunikaci.

3. měření

Měření v roce 2017.

Datum měření 31.5.-1.6.2017
Interval měření 21:00-21:00

71,7 dB

den – LAeq, 16 h

66,0 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Strakonická

DruhOANANSBUS
Den522421600766919
Noc3650238146111
Σ5589218389121030

Hodnocení: nehodnotitelná změna.

Nebyla překročena limitní hodnota dle vydaného časově omezeného povolení pro předmětnou komunikaci.

Metodika měření hluku.