Svatovítská 504/2

  1. Úvodní stránka
  2. chevron_right
  3. Dopady projektu
  4. chevron_right
  5. Hluk
  6. chevron_right
  7. Svatovítská 504/2

Při přípravě projektu byla místa měření zvolena po konzultaci s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy. Měřicí místa byla vybírána s cílem získat výsledky, které umožní komplexní posouzení vlivu provozu Tunelového komplexu Blanka (TKB).

Svatovítská 504/2, Praha – Dejvice

Měřicí místo bylo vytipováno z důvodu očekávaných změn v intenzitě dopravy po spuštění TKB do provozu.

Mikrofon upevněn na stativu ve výšce 9,5 m nad terénem v úrovni oken obytných místností ve 3. NP, 2 m před fasádou, 9 m od osy nejbližšího jízdního pruhu ulice Svatovítská.

Ulice Svatovítská je v profilu místa měření obousměrná se dvěma jízdními pruhy v každém směru, které jsou odděleny středním pásem, na kterém je vedena tramvajová trať. Povrch komunikace tvoří asfalt.

1. měření

Měření před uvedením stavby do provozu.

Datum měření 3.-4.6.2015
Interval měření 9:00-9:00

67,2 dB

den – LAeq, 16h

62,1 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Svatovítská

DruhOANANSBUS
Den21240679102901
Noc2596104299
Σ238367831041000

2. měření

Měření půl roku po zprovoznění.

Datum měření 19.-20.4.2016
Interval měření 9:00-9:00

68,1 dB

den – LAeq, 16 h

62,9 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Svatovítská

DruhOANANSBUS
Den2969080761758
Noc29621186102
Σ3265292567860

Hodnocení: nehodnotitelná změna.

Nebyla překročena limitní hodnota dle vydaného časově omezeného povolení pro předmětnou komunikaci.

3. měření

Měření v roce 2017.

Datum měření 21.-22.6.2017
Interval měření 14:00-14:00

66,8 dB

den – LAeq, 16 h

62,8 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Svatovítská

DruhOANANSBUS
Den3014273760653
Noc38701061787
Σ3401284377740

Hodnocení: nehodnotitelná změna.

Nebyla překročena limitní hodnota dle vydaného časově omezeného povolení pro předmětnou komunikaci.

Metodika měření hluku.