Tovární 1426/4

  1. Úvodní stránka
  2. chevron_right
  3. Dopady projektu
  4. chevron_right
  5. Hluk
  6. chevron_right
  7. Tovární 1426/4

Při přípravě projektu byla místa měření zvolena po konzultaci s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy. Měřicí místa byla vybírána s cílem získat výsledky, které umožní komplexní posouzení vlivu provozu Tunelového komplexu Blanka (TKB).

Tovární 1426/4, Praha – Holešovice

Měřicí místo bylo vytipováno z důvodu očekávaných změn v intenzitě dopravy po spuštění TKB do provozu.

Mikrofon upevněn na stativu ve výšce 8,7 m nad terénem v úrovni oken obytných místností ve 3. NP, 2 m před fasádou, 8 m od osy nejbližšího jízdního pruhu ulice Argentinská.

Ulice Argentinská je v profilu místa měření obousměrná se třemi jízdními pruhy ve směru do Holešovic a dvěma jízdními pruhy ve směru do centra. Povrch komunikace tvoří asfalt.

1. měření

Měření před uvedením stavby do provozu.

Datum měření 14.-15.4.2015
Interval měření 6:00-6:00

69,0 dB

den – LAeq, 16 h

64,0 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Argentinská

DruhOANANSBUS
Den459211116150345
Noc42511442374
Σ501721260173419

2. měření

Měření půl roku po zprovoznění.

Datum měření 11.-12.5.2016
Interval měření 12:00-12:00

68,2 dB

den – LAeq, 16 h

63,7 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Argentinská

DruhOANANSBUS
Den39156 1080 183 461
Noc4372 173 3 76
Σ43528 1253 186 537

Hodnocení: nehodnotitelná změna.

Nebyla překročena limitní hodnota dle vydaného časově omezeného povolení pro předmětnou komunikaci.

3. měření

Měření v roce 2017.

Datum měření 16.-17.5.2017
Interval měření 09:00-09:00

67,6 dB

den – LAeq, 16 h

63,5 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Argentinská

DruhOANANSBUS
Den42820855105522
Noc43641721880
Σ471841027123602

Hodnocení: pokles (den), nehodnotitelná změna (noc).

Nebyla překročena limitní hodnota dle vydaného časově omezeného povolení pro předmětnou komunikaci.

Metodika měření hluku.