U Elektrárny 137/2

  1. Úvodní stránka
  2. chevron_right
  3. Dopady projektu
  4. chevron_right
  5. Hluk
  6. chevron_right
  7. U Elektrárny 137/2

Při přípravě projektu byla místa měření zvolena po konzultaci s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy. Měřicí místa byla vybírána s cílem získat výsledky, které umožní komplexní posouzení vlivu provozu Tunelového komplexu Blanka (TKB).

U Elektrárny 137/2, Praha – Holešovice

Měřicí místo bylo vytipováno z důvodu očekávaných změn v intenzitě dopravy po spuštění TKB do provozu.

Mikrofon upevněn na stativu ve výšce 16,5 m nad terénem v úrovni oken obytných místností v 5. NP, 2 m před fasádou, 16 m od osy nejbližšího jízdního pruhu ulice Partyzánská a 60 m od osy nejbližšího jízdního pruhu ulice Vrbenského.

Ulice Partyzánská je v profilu místa měření obousměrná se dvěma jízdními pruhy v každém směru, které jsou odděleny středním pásem, na kterém je vedená tramvajová trať. Povrch komunikace tvoří asfalt.

Ulice Vrbenského je v profilu místa měření obousměrná se dvěma jízdními pruhy v každém směru. Povrch komunikace tvoří asfalt.

1. měření

Měření před uvedením stavby do provozu.

Datum měření 2.-3.6.2015
Interval měření 9:00-9:00

62,1 dB

den – LAeq, 16 h

55,9 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Partyzánská

DruhOANANSBUS
Den2059054011173
Noc157542013
Σ2216558211186

Intenzity dopravy: Partyzánská (u zastávky)

DruhOANANSBUS
Den1412835015224
Noc105225013
Σ1518037515237

Intenzity dopravy: Vrbenského

DruhOANANSBUS
Den83433161863
Noc6361900
Σ89793351863

2. měření

Měření půl roku po zprovoznění.

Datum měření 5.5.2016
Interval měření 0:00-24:00

62,3 dB

den – LAeq, 16 h

55,8 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Partyzánská

DruhOANANSBUS
Den1166944010171
Noc77545213
Σ1244448512184

Intenzity dopravy: Partyzánská (u zastávky)

DruhOANANSBUS
Den1214143423202
Noc71264213
Σ1285349825215

Intenzity dopravy: Vrbenského

DruhOANANSBUS
Den89964061141
Noc4512900
Σ94474351141

Hodnocení: nehodnotitelná změna.

Hodnota hygienického limitu bude stanovena na základě porovnání výpočtů ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T v roce 2000 a 2016.

3. měření

Měření v roce 2017.

Datum měření 16.-17.5.2017
Interval měření 9:00-9:00

62,2 dB

den – LAeq, 16 h

55,1 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Partyzánská

DruhOANANSBUS
Den117903077160
Noc93819011
Σ127283267171

Intenzity dopravy: Partyzánská (u zastávky)

DruhOANANSBUS
Den1368829049185
Noc94014012
Σ1462830449197

Intenzity dopravy: Vrbenského

DruhOANANSBUS
Den110263874845
Noc5441301
Σ115704004846

Hodnocení: nehodnotitelná změna.

Hodnota hygienického limitu bude stanovena na základě porovnání výpočtů ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T v roce 2000 a 2016.

Metodika měření hluku.