V Holešovičkách 1159/23

Při přípravě projektu byla místa měření zvolena po konzultaci s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy. Měřicí místa byla vybírána s cílem získat výsledky, které umožní komplexní posouzení vlivu provozu Tunelového komplexu Blanka (TKB).

V Holešovičkách 1159/23, Praha – Libeň

Měřicí místo bylo vytipováno z důvodu očekávaných změn v intenzitě dopravy po spuštění TKB do provozu.

Mikrofon upevněn na stativu ve výšce 6,5 m nad terénem v úrovni oken obytných místností ve 3. NP, 2 m před fasádou, 7 m od osy nejbližšího jízdního pruhu ulice V Holešovičkách.

Ulice V Holešovičkách je v profilu místa měření řešena jako komunikace se třemi jízdními pruhy v každém směru, které jsou odděleny středovým pásem se svodidly. Povrch komunikace tvoří tzv. tichý asfalt.

1. měření

Měření před uvedením stavby do provozu.

Datum měření 10.-11.6.2015
Interval měření 8:00-8:00

67,4 dB

den – LAeq, 16 h

61,9 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: V Holešovičkách

DruhOANANSBUS
Den583661526209727
Noc597421717110
Σ643401743226837

2. měření

Měření půl roku po zprovoznění.

Datum měření 7.-8.6.2016
Interval měření 9:00-9:00

67,6 dB

den – LAeq, 16 h

61,7 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: V Holešovičkách

DruhOANANSBUS
Den784741458535852
Noc666817359133
Σ851421631594985

Hodnocení: nehodnotitelná změna.

Den: Hodnota hygienického limitu bude stanovena na základě porovnání výpočtů ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T v roce 2000 a 2016.
Noc: Nebyla překročena limitní hodnota dle vydaného časově omezeného povolení pro předmětnou komunikaci.

3. měření

Měření v průběhu roku 2017.

Datum měření 6.-7.12.2017
Interval měření 8:00-8:00

69,3 dB

den – LAeq, 16 h

64,4 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: V Holešovičkách

DruhOANANSBUS
Den784741458535852
Noc666817359133
Σ851421631594985

Hodnocení: nárůst.

Den: Hodnota hygienického limitu, která byla stanovena na základě porovnání výpočtů ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T v roce 2000 a 2016, nebyla překročena.
Noc: Nebyla překročena limitní hodnota dle vydaného časově omezeného povolení pro předmětnou komunikaci.

 

Metodika měření hluku.