Veletržní 207/11

  1. Úvodní stránka
  2. chevron_right
  3. Dopady projektu
  4. chevron_right
  5. Hluk
  6. chevron_right
  7. Veletržní 207/11

Při přípravě projektu byla místa měření zvolena po konzultaci s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy. Měřicí místa byla vybírána s cílem získat výsledky, které umožní komplexní posouzení vlivu provozu Tunelového komplexu Blanka (TKB).

Veletržní 207/11, Praha – Holešovice

Měřicí místo bylo vytipováno z důvodu očekávaných změn v intenzitě dopravy po spuštění TKB do provozu.

Mikrofon upevněn na stativu ve výšce 8,7 m nad terénem v úrovni oken obytných místností ve 3. NP, 2 m před fasádou, 3 m od osy nejbližšího jízdního pruhu ulice Veletržní.

Ulice Veletržní je v profilu místa měření obousměrná s jedním jízdním pruhem ve směru na Letnou a dvěma jízdními pruhy ve směru do centra. Ve směru na Letnou jsou šikmá parkovací stání. Povrch komunikace tvoří asfalt.

3. měření bylo provedeno na objektu Veletržní 404/6.

1. měření

Měření před uvedením stavby do provozu.

Datum měření 2.-3.6.2015
Interval měření 10:00-10:00

65,7 dB

den – LAeq, 16h

62,0 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Veletržní

DruhOANANSBUS
Den190596511585
Noc270611776
Σ217657682291

2. měření

Měření půl roku po zprovoznění.

Datum měření 11.-12.5.2016
Interval měření 12:00-12:00

64,7 dB

den – LAeq, 16 h

60,1 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Veletržní

DruhOANANSBUS
Den181964171088
Noc24422938
Σ206384461396

Hodnocení: pokles.

Nebyla překročena limitní hodnota dle vydaného časově omezeného povolení pro předmětnou komunikaci.

3. měření

Měření v roce 2017.

Datum měření 21.-22.6.2017
Interval měření 14:00-14:00

62,6 dB

den – LAeq, 16 h

59,1 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Veletržní

DruhOANANSBUS
Den195754699132
Noc305134211
Σ2262650311143

Hodnocení: pokles.

Nebyla překročena limitní hodnota dle vydaného časově omezeného povolení pro předmětnou komunikaci.

Metodika měření hluku.