Veletržní 302/40

  1. Úvodní stránka
  2. chevron_right
  3. Dopady projektu
  4. chevron_right
  5. Hluk
  6. chevron_right
  7. Veletržní 302/40

Při přípravě projektu byla místa měření zvolena po konzultaci s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy. Měřicí místa byla vybírána s cílem získat výsledky, které umožní komplexní posouzení vlivu provozu Tunelového komplexu Blanka (TKB).

Veletržní 302/40, Praha – Bubeneč

Měřicí místo bylo vytipováno z důvodu očekávaných změn v intenzitě dopravy po spuštění TKB do provozu.

Mikrofon upevněn na stativu ve výšce 8,9 m nad terénem v úrovni oken obytných místností ve 3. NP, 2 m před fasádou, 3,5 m od osy nejbližšího jízdního pruhu ulice Veletržní.

Ulice Veletržní je v profilu místa měření obousměrná s jedním jízdním pruhem v každém směru. Podélná niveleta komunikace v profilu místa měření je 2 %. Povrch komunikace tvoří asfalt.

1. měření

Měření před uvedením stavby do provozu.

Datum měření 26.-27.5.2015
Interval měření 10:00-10:00

70,9 dB

den – LAeq, 16h

66,5 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Veletržní

DruhOANANSBUS
Den320198951835
Noc3684118211
Σ3570310132046

2. měření

Měření půl roku po zprovoznění.

Datum měření 10.5.2016
Interval měření 0:00-24:00

67,4 dB

den – LAeq, 16 h

62,5 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Veletržní

DruhOANANSBUS
Den211394701147
Noc23174307
Σ234565131154

Hodnocení: pokles.

Nebyla překročena limitní hodnota dle vydaného časově omezeného povolení pro předmětnou komunikaci.

3. měření

Měření v roce 2017.

Datum měření 7.-8.6.2017
Interval měření 19:00-19:00

66,9 dB

den – LAeq, 16 h

62,9 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Veletržní

DruhOANANSBUS
Den2369747211135
Noc29175407
Σ2661452611142

Hodnocení: pokles.

Nebyla překročena limitní hodnota dle vydaného časově omezeného povolení pro předmětnou komunikaci.

Metodika měření hluku.