Za Hládkovem 678/16

  1. Úvodní stránka
  2. chevron_right
  3. Dopady projektu
  4. chevron_right
  5. Hluk
  6. chevron_right
  7. Za Hládkovem 678/16

Při přípravě projektu byla místa měření zvolena po konzultaci s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy. Měřicí místa byla vybírána s cílem získat výsledky, které umožní komplexní posouzení vlivu provozu Tunelového komplexu Blanka (TKB).

Za Hládkovem 678/16, Praha – Střešovice

Měřicí místo bylo vytipováno z důvodu očekávaných změn v intenzitě dopravy po spuštění TKB do provozu.

Mikrofon upevněn na stativu ve výšce 11,0 m nad terénem v úrovni oken obytných místností ve 4. NP, 2 m před fasádou, 6 m od osy nejbližšího jízdního pruhu ulice Patočkova.

Ulice Patočkova je v profilu místa měření obousměrná se dvěma jízdními pruhy v každém směru, které jsou odděleny středním zeleným pásem. Povrch komunikace tvoří asfalt.

1. měření

Měření před uvedením stavby do provozu.

Datum měření 2.-3.6.2015
Interval měření 11:00-11:00

69,4 dB

den – LAeq, 16 h

63,3 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Patočkova

DruhOANANSBUS
Den414141211141804
Noc290414913102
Σ443181360154906

2. měření

Měření půl roku po zprovoznění.

Datum měření 3.5.2016
Interval měření 0:00-24:00

67,6 dB

den – LAeq, 16 h

59,9 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Patočkova

DruhOANANSBUS
Den18875104564530
Noc109467180
Σ19969111265610

Hodnocení: pokles.

Nebyla překročena limitní hodnota dle vydaného časově omezeného povolení pro předmětnou komunikaci.

3. měření

Měření v roce 2017.

Datum měření 20.4.2017
Interval měření 0:00-24:00

67,9 dB

den – LAeq, 16 h

61,1 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Patočkova

DruhOANANSBUS
Den20123392100514
Noc171268287
Σ21835460102601

Hodnocení: pokles.

Nebyla překročena limitní hodnota dle vydaného časově omezeného povolení pro předmětnou komunikaci.

Metodika měření hluku.