Jugoslávských Partyzánů

Úsek Vítězné náměstí – Zelená

Měřicí místo bylo zvoleno z důvodu očekávaných změn v intenzitě dopravy po spuštění TKB do provozu.

Technická správa komunikací hlavního města Prahy průběžně monitoruje počty projíždějících vozidel na vybraných významných charakteristických profilech komunikací v Praze s využitím sčítacích technologií (místa vybavená automatickými technickými zařízeními pro trvalé sčítání projíždějících automobilů), pro zjištění vlivu zprovoznění tunelu na dopravní poměry ve městě.

Pro posouzení dopravních dopadů TKB na automobilovou dopravu ve městě byly vybrány charakteristické dopravně významné profily dotčené pražské komunikační sítě. Na nich jsou od otevření TKB průběžně sledovány a v týdenních periodách vyhodnocovány intenzity dopravy.

Intenzity dopravy

Graf zobrazuje měsíční hodnoty za první dva roky zkušebního provozu, v meziročním srovnání včetně hodnot před uvedením TKB do provozu. Tabulka obsahuje aproximovaná data z týdenních sčítání intenzit dopravy od zahájení zkušebního provozu TKB. Počty vozidel v tisících, oba směry, 24 hodin:

Intenzity dopravy

Graf zobrazuje měsíční hodnoty za třetí a čtvrtý rok zkušebního provozu, ve srovnání s hodnotami před uvedením TKB do provozu. Tabulka obsahuje data z měsíčních sčítání intenzit dopravy ve stejném období. Počty vozidel v tisících, oba směry, 24 hodin:

Měsíc/období2015-20162016-2017
září17,1014,90
říjen15,8014,93
listopad16,2014,70
prosinec15,8415,38
leden16,5316,75
únor16,6817,03
březen16,2016,74
duben16,7515,65
květen17,6318,10
červen18,1818,12
červenec14,7817,83
srpen15,6318,06
Měsíc/období2017-20182018-2019
září17,3515,90
říjen17,1015,10
listopad15,6015,10
prosinec15,9015,20
leden16,6016,50
únor15,9015,60
březen15,5014,20
duben14,8015,90
květen15,9015,00
červen16,7017,60
červenec17,2017,10
srpen17,4017,40