Důvody častého uzavírání tunelového komplexu

V aktuálním období dochází často k uzavírání vjezdu do tunelového komplexu Blanka, i do dalších tunelů na Městském okruhu. Obvykle se tak děje v období dopravních špiček, což vede ke vzniku kolon před portálem Bubenečského tunelu v Troji a v opačném směru před tunelem Mrázovka v ulici Dobříšská. Množí se dotazy řidičů na příčinu tohoto jevu.

Ačkoli se to může zdát obtížně pochopitelné, příčinou uzavírání vjezdu do tunelu v Troji je omezení dopravy u Barrandovského mostu. Složitý průplet v tomto místě vyvolává vznik kolon v Dobříšské ulici, které narůstají až k tunelům. Z bezpečnostního hlediska je vznik kolon v tunelu nepřípustný. Operátoři dopravy (Policie ČR) proto dopravu nejprve zpomalují, a následně začnou regulovat navazující úseky (omezení vjezdu na 60, 30 a 10%). V extrémním případě  pouští dopravu jednotlivými vjezdy tak, aby vozidla přijížděla do problematického místa pomaleji a postupně.

Zde je třeba si uvědomit, že řidič vnímá pouze místo, ve kterém se zrovna nachází; operátoři ale musí řídit dopravu v celém městě. Proto například, pokud řidič stojí před portálem v Troji, někdo další čeká na vjezd za okruh třeba ve Svatovítské nebo na Patočkově ulici. A operátor musí v tu chvíli omezenou kapacitu rozdělovat mezi všechny proudy.

I když se to účastníkovi silničního provozu může v konkrétním místě jevit jako bezdůvodné omezení, tak celkové dopravní situaci to pomáhá. Fakt, že vozidlo dojede do místa s problémem, kvůli kterému se regulovalo, a nikde nevidí příčinu regulace, může na první pohled působit nesmyslně; ale konkrétně od vjezdu do Bubenečského tunelu v Troji až do tunelu Mrázovka uplyne cca 5-7 minut, během kterých se situace mohla výrazně změnit. Obdobně dochází ke stejnému jevu v opačném směru, kdy bývá příčinou napojení vozidel najíždějících u mostu Barikádníků.

Postupně se zkoušejí různé scénáře řízení dopravy a jiné automatizované systémy, aby  doprava v hlavním městě byla co nejplynulejší. Také se pracuje na odstranění či optimalizaci kritických míst, například u mostu Barikádníků (předpoklad realizace v 11.2018). Uvědomme si ale, že hlavním lékem pro pražskou dopravu bude úplné dokončení sítě nadřazených komunikací. Dokud budou dokončeny pouze dílčí úseky, může za nimi docházet ke kolapsům.