Pokutování rychlé jízdy

Ve všech tunelech je instalováno úsekové měření rychlosti. Neměří se tedy okamžitá rychlost průjezdu vozidla v místě měření (tedy to, co řidič vidí), ale průměrná rychlost za celý daný úsek.

Pokud tedy vozidlo jede například z křižovatky Malovanka do křižovatky Troja, projíždí třemi tunely = to znamená tři měřené úseky, kde má možnost třikrát překročit aktuálně platnou maximální povolenou rychlost. Jede-li vozidlo pouze jedním úsekem/tunelem, může rychlost porušit jednou. To samé platí samozřejmě pro opačný směr. V případě, že vozidlo projede všechny tři úseky příliš rychle, výsledkem je stále jen jedna pokuta.

K otázce pokutování při snížené rychlosti: v případě, že je rychlost snížená jen na části jednoho měřeného úseku, pak se měření maximální povolené rychlosti nevyhodnocuje a nikdo žádnou pokutu nedostane. V případě, že je rychlost snížená v celém úseku, vyhodnocuje se a pokutu je možné získat.