Proč se snižuje rychlost v tunelu?

V tunelech je instalováno proměnné dopravní značení, které umožňuje snížit maximální povolenou rychlost ze 70 km/h na 50 km/h, respektive 30 km/h. Snížení je prováděno:

  1. automaticky řídicím systémem tunelu v případě zaznamenání mimořádné události v tunelu (dopravní nehoda, zastavení vozidla, předmět na vozovce, chodec v tunelu, kouř apod.);
  2. automaticky řídicím systémem tunelu v případě detekce kolon v tunelu nebo při vysoké hustotě provozu (při překročení stanovených mezí intenzit dopravy – tzv. harmonizace dopravního proudu);
  3. operátorem dopravy (Policie ČR) při řízení dopravy v návaznosti na dopravní situaci na okolní uliční síti (včetně navazujících tunelů Městského okruhu).

Snížení rychlosti vozidel významně prodlužuje dobu, za kterou vozidla přijedou k místu dopravní komplikace (kolona v tunelu před výjezdovým portálem, …), což velmi často pomůže ke zlepšení dopravní situace na celém Městském okruhu bez nutnosti například regulovat/uzavírat hlavní vjezdy do soustavy tunelů (ulice Dobříšská nebo ulice Nová Povltavská). Snížení rychlosti je tedy účinný nástroj pro řízení dopravy, ale hlavně pro minimalizaci rizika vzniku a následků případné dopravní nehody, v horších případech požáru (lépe se brzdí z 50 km/h, respektive z 30 km/h, než z vyšší rychlosti 70 km/h).

Je absolutně vyloučené, aby si s maximální rychlostí v tunelu někdo záměrně hrál, nebo aby maximální rychlost bezdůvodně snížil z důvodu zvětšení počtu pokutovaných řidičů. Může ale dojít k situaci, že řídicí systém na základě kamerového dohledu vyhodnotí předmět ve vozovce, zavede automatickou naprogramovanou sekvenci, jejíž součástí je i snížení rychlosti, operátor dopravy však následně stav vyhodnotí jako bezpečný a sekvenci zruší. Pak řidič projede tunelem, kde byla v jeho části snížena rychlost, a neví proč. Takových scénářů by se samozřejmě dalo vymyslet mnoho.

Zásadně platí, že je potřeba při jízdě sledovat dopravní značení a nejezdit po paměti!