Malovanka

  1. Úvodní stránka
  2. chevron_right
  3. Dopady projektu
  4. chevron_right
  5. Imise
  6. chevron_right
  7. Malovanka

1. měření

Před uvedením TKB do provozu.

2. měření

Měření provedená v únoru 2016.

3. měření

Měření provedená v září 2016.

4. měření

Měření provedená v únoru 2017.

Při přípravě projektu bylo navrženo vždy několik variant měřicích míst, finální byla vybrána OCP MHMP. Měřicí místa byla vybírána s cílem získat výsledky, které umožní komplexní posouzení potenciálního vlivu provozu TKB na kvalitu ovzduší. Měření imisí proto probíhala v přímém okolí portálů a výduchů TKB a u navazujících komunikací, u kterých byl předpoklad významných změn intenzity dopravy.

Malovanka

Měřicí místo – na hraně ochozu nad portálem Strahovského tunelu v parčíku.

Jedná se o unikátní kombinaci vyústění Strahovského tunelu a TKB. Místo nad zahloubenými portály obou tunelů reprezentuje jak dopravní zátěž vedenou Patočkovou ulicí, tak vozidla přijíždějící Strahovským tunelem ze směru Smíchova a samozřejmě tranzit Mrázovka/Smíchov – Pelc-Tyrolka. Na vytipované lokalitě bylo tedy možno očekávat po spuštění TKB do provozu změny v intenzitě dopravy. Okolí vyústění obou tunelů je částečně otevřené a víceméně dobře odvětrávatelné.

Významný dopravní uzel a dopravně zatížená obydlená oblast i před spuštěním TKB do provozu.

Souhrnně po 4 etapách měření

Oblast v blízkém okolí portálu Malovanka (portál Strahovského tunelu, intenzivní provoz v okolí s tvorbou dopravních kolon ve směru do centra) už před spuštěním TKB do provozu představovala a v současnosti představuje dopravně silně zatíženou lokalitu. V únoru 2017 se dopravní intenzity na křižovatce Pod Královkou pohybovaly na úrovni cca 54 tisíc vozidel ve všední den a 45 tisíc vozidel o víkendech. Měření prokázala, že zde může, zvláště v období nepříznivých podmínek, docházet k překračování krátkodobých imisních limitů NO2 (200 µg/m3/hod) a frakce PM10 (50 µg/m3/24hodin) a že zde pravděpodobně je, byl a bude překračován roční imisní limit (40 µg/m<sup3) stanovený pro NO2. Naopak, v případě suspendovaných částic frakce PM2,5 a benzo[a]pyrenu pravděpodobnost překročení imisních limitů více závisí na rozptylových podmínkách a dalších okolních spolupůsobících zdrojích. Jedná se o místo, kde se v jednom portálu propojují Strahovský a Brusnický tunel, obytné stavby a stavby občanské vybavenosti v okolí, tvorba dopravních kolon (se zásadním omezením plynulosti provozu) a vysoká dopravní zátěž na Dlabačově ve směru na Strahov i na Brusnici. Zde by ale měla/mohla situaci pomoci vyřešit plánovaná Radlická radiála, která by měla z těchto míst částečně odvést dopravu.

Metodika měření potenciálního vlivu TKB na kvalitu ovzduší v okolí portálů a výdechů TKB a souvisejících komunikací.