Patočkova: imise 2. měření

  1. Úvodní stránka
  2. chevron_right
  3. Dopady projektu
  4. chevron_right
  5. Imise
  6. chevron_right
  7. Patočkova
  8. chevron_right
  9. Patočkova: imise 2. měření

2. etapa měření (2. 2. až 29. 2. 2016)

Intenzita dopravy se zde zvýšila na cca 30 tisíc vozidel/24 hodin o víkendech a více než 45 tisíc vozidel/24 hodin v pracovních dnech (odhad nárůstu 18 %). Krátkodobé imisní limity stanovené přílohou č. 1 zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. pro NO2 (200 µg/m3/hod.) a PM10 (50 µg/m3/24hod.) nebyly v průběhu měření překročeny, maximální naměřená hodinová hodnota NO2 byla 142 µg/m3; maximální naměřená 24hodinová hodnota PM10 byla 47 µg/m3. 24hodinové hodnoty benzo[a]pyrenu (BaP) se pohybovaly v rozmezí 0,11 až 2,57 ng/m3, suspendovaných částic frakce PM2,5 v rozsahu od 5 do 38,3 µg/m3, s maximální hodnotou vždy 28. února. Až na krátkou epizodu na konci měsíce se jednalo o hodnoty, které jsou v podobných městských lokalitách běžně měřeny v topné sezóně. Hodinové hodnoty NO2, PM10 a intenzity dopravy měly typický velkoměstský průběh, s ranním a odpoledním maximem, sedlem v poledních hodinách a s výrazným nočním minimem. Průběh 24hodinových hodnot suspendovaných částic frakce PM10 měl charakter týdenních cyklů s víkendovými minimy. Vyšší úroveň shody průběhu měřených hodnot s ostatními měřicími místy a s měřicími stanicemi AIM ČHMÚ nasvědčuje tomu, že se zde vliv dopravy kombinuje s nezanedbatelným vlivem lokálních spalovacích zdrojů. Vliv těchto spolupůsobících typů zdrojů nelze na základě získaných podkladů zatím kvantifikovat, takže nelze jednoznačně určit, do jaké míry ovlivňuje nárůst dopravních intenzit kvalitu ovzduší v zájmovém území.

Měření potvrdilo, že se jedná o dopravně významně zatíženou lokalitu, kde i přes mírné navýšení dopravy a vliv topné sezóny nedošlo v průběhu měření k překročení imisních limitů.

Patočkova – 02.2016 – NO2 a PM10

Patočkova – 02.2016 – Mikroklima

Patočkova – 02.2016 – Doprava

Patočkova – 02.2016 – 24hodinové hodnoty PM10

Patočkova – 02.2016 – Větrná růžice

Patočkova – 02.2016 – Distribuce průměrných hodinových hodnot (všední den)

Patočkova – 02.2016 – Distribuce průměrných hodinových hodnot (víkend)

NO2NO2PM10PM2,5BaPteplotavlhkosttlaksměr větrurychlost větrudoprava
datumden[ppb][µg/m3][µg/m3][µg/m3][ng/m3][oC][%][hPa][grad][m/s][nr/24hod]
2.2.2016út9,518,714,511,2722651,3
3.2.2016st18,536,614,04,9772791,6
4.2.2016čt12,625,011,37,70,452,8792721,4
5.2.201615,230,112,73,7792731,1
6.2.2016so24,849,021,85,9832310,4
7.2.2016ne24,448,434,83,6871570,5
8.2.2016po13,125,810,88,2672600,7
9.2.2016út20,640,713,58,6702400,5
10.2.2016st14,829,311,750,154,8712801,7
11.2.2016čt13,727,29,53,7782701,3
12.2.201623,746,921,82,5801950,5
13.2.2016so23,245,932,12,981920,5
14.2.2016ne16,632,917,36,7791830,4
15.2.2016po17,434,419,55,8802031,0
16.2.2016út14,127,818,3180,991,3851001,0
17.2.2016st25,149,730,90,2941231,8
18.2.2016čt34,668,428,42,0812440,9
19.2.201625,851,139,03,1742791,1
20.2.2016so9,118,010,83,3822490,7
21.2.2016ne5,711,33,110,5832731,7
22.2.2016po9,919,514,57,40,1111,1662751,844 167
23.2.2016út26,251,913,72,5951821,0
24.2.2016st23,145,815,42,3782811,1
25.2.2016čt25,450,429,70,8792050,846 069
26.2.201630,259,928,30,7712010,946 786
27.2.2016so26,151,736,80,8731021,133 643
28.2.2016ne20,841,247,138,32,571,9891051,130 184
29.2.2016po18,236,022,32,2961082,043 082
Metodika měření potenciálního vlivu TKB na kvalitu ovzduší v okolí portálů a výdechů TKB a souvisejících komunikací.