Patočkova: imise 3. měření

 1. Úvodní stránka
 2. chevron_right
 3. Dopady projektu
 4. chevron_right
 5. Imise
 6. chevron_right
 7. Patočkova
 8. chevron_right
 9. Patočkova: imise 3. měření

3. etapa měření (22. 8. až 18. 9. 2016)

 • Intenzita dopravy se zde zvýšila na cca 35 tisíc vozidel/24 hodin o víkendech a více než 45 tisíc vozidel/24 hodin v pracovních dnech.
 • Krátkodobý imisní limit stanovený přílohou č. 1 zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. pro NO2 (200 µg/m3/hod.) nebyl v průběhu měřeného období překročen; maximální naměřená hodinová hodnota NO2 byla 164 µg/m3.
 • Krátkodobý imisní limit stanovený pro PM10 (50 µg/m3/24hod.) byl překročen 13. a 16. 9. 2016, kdy bylo naměřeno 52,3 a 57 µg/m3.
 • 24hodinové hodnoty suspendovaných částic frakce PM2,5 se pohybovaly v rozsahu od 11 do 27 µg/m3, s maximální hodnotou 16. září; u benzo[a]pyrenu (BaP) v rozmezí 0,01 až 0,05 ng/m3 – jedná se o hodnoty v podobných městských lokalitách pro netopnou sezónu charakteristické.
 • Hodinové hodnoty NO2, PM10 a intenzity dopravy měly typický velkoměstský průběh, s ranním a odpoledním maximem, sedlem v poledních hodinách a s výrazným nočním minimem. Průběh 24hodinových hodnot suspendovaných částic frakce PM10 měl charakter týdenních cyklů s víkendovými minimy.
 • Vysoká úroveň shody průběhu měřených hodnot PM10 s ostatními měřicími místy a s měřicími stanicemi AIM ČHMÚ nasvědčuje tomu, že se zde vliv dopravy částečně kombinuje s městským pozadím. Vliv těchto spolupůsobících typů zdrojů nelze na základě získaných podkladů zatím kvantifikovat, takže nelze jednoznačně určit, do jaké míry ovlivňuje nárůst dopravních intenzit kvalitu ovzduší v zájmovém území.
 • Měření potvrdilo, že se jedná o dopravně významně zatíženou lokalitu. Pozorovaný nárůst dopravy v měřeném období (srpen až září 2015 a srpen až září 2016) je 18 % ve všední dny (z 38 na 45 tisíc vozidel/24 hodin) a 40 % o víkendech (z 25 na 35 tisíc vozidel/24 hodin).
 • V průběhu III. etapy nebylo naměřeno překročení krátkodobého hodinového imisního limitu stanoveného pro NO2 (200 µg/m3), ale byla naměřena dvě překročení 24hodinového imisního limitu stanoveného pro PM10 (50 µg/m3).
 • Proti srpnu 2015 je průměrná hodnota za měřené období zvýšena u frakce PM10 o 10 µg/m3, u NO2 o 16 µg/m3 a u frakce PM2,5 o 5,4 µg/m3. Průměr hodnot BaP je srovnatelný.
 • Odhad překročení ročních imisních limitů (průměr únor 2016 a srpen až září 2016) naznačuje, že zde byl, na rozdíl od období srpen 2015 a únor 2016, pravděpodobně překročen roční imisní limit NO2 (40 µg/m3), a to o 8 µg/m3. V případě suspendovaných částic frakce PM10 a PM2,5 a benzo[a]pyrenu stanovené roční imisní limity na měřicím místě Patočkova (Pod Drinopolem) překročeny nebyly.

Výše uvedené zhodnocení dosavadních výsledků měření vůči jednotlivým imisním limitům se vztahuje pouze k příslušnému místu měření, nacházejícímu se v těsné blízkosti komunikace (bodová informace). Vyhodnocení vlivu zkušebního provozu TKB na okolní obytné prostory, včetně porovnání s imisními limity, bude možné až po zpracování rozptylových studií (matematické modely řešící komplexně dané lokality s uvažováním změn intenzit dopravy v celé přilehlé komunikační síti).

Patočkova – 09.2016 – NO2 a PM10

Patočkova – 09.2016 – Mikroklima

Patočkova – 09.2016 – Doprava

Patočkova – 09.2016 – 24hodinové hodnoty PM10

Patočkova – 09.2016 – Větrná růžice

Patočkova – 09.2016 – Distribuce průměrných hodinových hodnot (všechny dny)

Patočkova – 09.2016 – Distribuce průměrných hodinových hodnot (víkend)

NO2NO2PM10PM2,5BaPteplotavlhkosttlaksměr větrurychlost větrudoprava
datumden[ppb][µg/m3][µg/m3][µg/m3][ng/m3][oC][%][hPa][grad][m/s][nr/24hod]
22.8.2016po19,838,617,017,7699872661,445 687
23.8.2016út25,449,622,215,70,0420,5649942160,646 473
24.8.2016st33,565,331,920,7689971540,846 499
25.8.2016čt32,864,030,021,2639951340,947 103
26.8.201629,357,227,222,3569921600,545 987
27.8.2016so31,862,131,222,1599901550,832 968
28.8.2016ne22,844,533,124,7609882240,534 140
29.8.2016po31,260,830,70,0120,3849892450,746 438
30.8.2016út19,738,415,617,1649931880,747 360
31.8.2016st37,472,928,317,1649961440,847 918
1.9.2016čt41,480,732,419,4609941890,646 557
2.9.201642,282,340,121,0629941780,525 469
3.9.2016so27,854,127,420,5629902460,835 451
4.9.2016ne13,426,218,610,50,0120,8639862641,034 995
5.9.2016po13,826,913,116,4829882701,546 926
6.9.2016út12,724,712,016,8739981340,847 144
7.9.2016st30,860,030,519,8719961130,947 564
8.9.2016čt33,565,237,321,5679891800,347 831
9.9.201631,361,133,822,4669891940,548 885
10.9.2016so33,264,737,922,10,0522,5689891500,536 943
11.9.2016ne37,372,835,922,2619911770,836 153
12.9.2016po49,396,149,822,3639911600,746 825
13.9.2016út43,785,352,322,2619891330,746 482
14.9.2016st33,665,542,922,056989981,346 975
15.9.2016čt36,971,936,420,855989851,147 798
16.9.201634,867,957,026,90,0220,3749852040,648 240
17.9.2016so15,029,326,617,3989811340,535 887
18.9.2016ne12,123,714,815,094983620,935 715
Metodika měření potenciálního vlivu TKB na kvalitu ovzduší v okolí portálů a výdechů TKB a souvisejících komunikací.