Patočkova: imise 4. měření

 1. Úvodní stránka
 2. chevron_right
 3. Dopady projektu
 4. chevron_right
 5. Imise
 6. chevron_right
 7. Patočkova
 8. chevron_right
 9. Patočkova: imise 4. měření

4. etapa měření (17. 2. až 16. 3. 2017)

 • Lokalita byla měřena až v období dobrých rozptylových podmínek.
 • Průměrná intenzita dopravy zůstala na cca 43 tisících vozidel/24hodin ve všední dny a 35 tisíc vozidel/24hodin o víkendech.
 • Krátkodobý imisní limit stanovený přílohou č. 1 zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. pro NO2 (200 µg/m3/hod.) nebyl v průběhu měřeného období překročen; maximální naměřená hodinová hodnota NO2 byla 67 µg/m3.
 • Krátkodobý imisní limit stanovený pro PM10 (50 µg/m3/24hod.) nebyl v průběhu měřeného období překročen; maximální naměřená hodinová hodnota PM10 byla 46 µg/m3.
 • 24hodinové hodnoty suspendovaných částic frakce PM2,5 se pohybovaly v rozsahu od 7 do 20 µg/m3, s maximální hodnotou 16. března; u benzo[a]pyrenu (BaP) v rozmezí 0,39 až 1,57 ng/m3 – jedná se o hodnoty nižší, než jsou v topné sezóně v podobných městských lokalitách měřeny.
 • Hodinové hodnoty NO2, PM10 a intenzity dopravy zachovávaly typický velkoměstský průběh, s ranním a odpoledním maximem, sedlem v poledních hodinách a s výrazným nočním minimem. Průběh 24hodinových hodnot suspendovaných částic frakce PM10 měl charakter týdenních cyklů s víkendovými minimy.
 • Odhady shody měřených hodnot NO2 a frakce PM10 s hodnotami souběžně měřenými na ostatních místech v okolí TKB a na stanicích provozovaných ČHMÚ dokládá spolupůsobení dalších liniových zdrojů. Ty se zde skládají svhodnotami zvýšeného městského pozadí.
 • V období od srpna 2016 do února 2017 nedošlo k dalšímu nárůstu intenzity dopravy, což může být způsobeno i naplněním kapacity Patočkovy ulice a návazných přivaděčů (Bělohorská ulice), zvláště v dopravních špičkách ve všedních dnech, kdy zde dochází k tvorbě dopravních kolon.
 • V průběhu IV. etapy nebylo naměřeno překročení krátkodobého hodinového imisního limitu stanoveného pro NO2 (200 µg/m3) ani překročení 24hodinového imisního limitu stanoveného pro PM10 (50 µg/m3).
 • Příznivé rozptylové podmínky v druhé polovině února 2017 vedly k tomu, že po meziročním nárůstu hmotnostní koncentrace frakce PM10 mezi srpnem 2015 a srpnem 2016 o 10 µg/m3, byl rozdíl mezi únorem 2016 a únorem 2017 již jen cca 1 µg/m3. V případě oxidu dusičitého (NO2) po nárůstu mezi srpnem 2015 a srpnem 2016 o cca 16 µg/m3 vyznívá srovnání hodnot v topné sezóně 2016 a 2017 jako mírné zlepšení v roce 2017, i když pouze o necelý µg/m3. K mírnému zlepšení mezi topnými sezónami 2016 a 2017 došlo u frakce PM2,5 (o 1,5 µg/m3) a dokonce i u BaP (o 0,1 ng/m3).
 • Odhad překročení ročních imisních limitů (průměr srpen až září 2016 a únor 2017) naznačuje, že zde byl pravděpodobně překročen roční imisní limit NO2 (40 µg/m3), a to o 8 µg/m3. V případě suspendovaných částic frakce PM10 a PM2,5 a benzo[a]pyrenu stanovené roční imisní limity na měřicím místě Patočkova (Pod Drinopolem) překročeny nebyly.

Patočkova – 02.-03.2017 – NO2 a PM10

Patočkova – 02.-03.2017 – Mikroklima

Patočkova – 02.-03.2017 – Doprava

Patočkova – 02.-03.2017 – 24hodinové hodnoty PM10

Patočkova – 02.-03.2017 – Větrná růžice

Patočkova – 02.-03.2017 – Distribuce průměrných hodinových hodnot (všechny dny)

Patočkova – 02.-03.2017 – Distribuce průměrných hodinových hodnot (víkend)

NO2NO2PM10PM2,5BaPteplotavlhkosttlakrychlost větrudoprava
datumden[ppb][µg/m3][µg/m3][µg/m3][ng/m3][oC][%][hPa][m/s][nr/24hod]
17.2.201719,237,424,85,9819911,243 005
18.2.2017so21,541,818,44,4849951,033 488
19.2.2017ne20,539,925,211,20,393,9779920,930 935
20.2.2017po13,726,725,05,6849871,041 889
21.2.2017út12,624,69,38,2789822,042 166
22.2.2017st10,220,09,59,2809791,543 098
23.2.2017čt11,622,612,010,7669711,333 054
24.2.201712,624,610,55,2609763,243 749
25.2.2017so15,530,317,112,60,923,0649900,833 619
26.2.2017ne13,726,716,56,5489840,430 889
27.2.2017po25,549,727,88,0549780,442 551
28.2.2017út19,538,023,06,5729690,543 929
1.3.2017st12,223,78,85,7719740,842 947
2.3.2017čt11,121,711,87,7609792,142 889
3.3.201728,054,626,818,41,576,6579820,545 388
4.3.2017so34,667,539,38,2709720,736 997
5.3.2017ne18,936,916,69,1599750,832 433
6.3.2017po15,129,411,76,0759720,742 712
7.3.2017út18,235,515,04,3869791,442 485
8.3.2017st23,746,128,04,5789880,543 625
9.3.2017čt17,433,815,27,20,357,6829850,944 206
10.3.201717,233,611,55,5799891,845 490
11.3.2017so17,434,025,25,9669910,835 384
12.3.2017ne22,443,828,62,9739891,127 283
13.3.2017po38,575,146,13,7719920,542 922
14.3.2017út25,549,641,67,3669961,443 178
15.3.2017st20,640,232,720,50,678,8639971,543 082
16.3.2017čt25,750,035,98,6609931,142 057
Metodika měření potenciálního vlivu TKB na kvalitu ovzduší v okolí portálů a výdechů TKB a souvisejících komunikací.