Troja – Loděnice

  1. Úvodní stránka
  2. chevron_right
  3. Dopady projektu
  4. chevron_right
  5. Imise
  6. chevron_right
  7. Troja – Loděnice

1. měření

Před uvedením TKB do provozu.

2. měření

Měření provedená v únoru 2016.

3. měření

Měření provedená v září 2016.

4. měření

Měření provedená v únoru 2017.

Při přípravě projektu bylo navrženo vždy několik variant měřicích míst, finální byla vybrána OCP MHMP. Měřicí místa byla vybírána s cílem získat výsledky, které umožní komplexní posouzení potenciálního vlivu provozu TKB na kvalitu ovzduší. Měření imisí proto probíhala v přímém okolí portálů a výduchů TKB a u navazujících komunikací, u kterých byl předpoklad významných změn intenzity dopravy.

Troja – Loděnice

Měřicí místo – na břehu řeky Vltavy, u restaurace Loděnice.

Cílem měření zde je vyhodnotit vliv emisí z výduchu TKB na kvalitu ovzduší v jím ovlivněném okolí po uvedení tunelového komplexu Blanka do provozu. Výduch je umístěn cca 100 metrů severně od měřicího místa, za sypaným valem. Jedná se o rekreační a sportovní parkovou lokalitu v intravilánu města, v nezastavěné části Troje bez přímého vlivu dopravy. V základní úrovni ji lze charakterizovat jako městkou pozaďovou oblast. Její poloha v údolí řeky a blízká okolní cca 0,5 km vzdálená vilová osídlení, ale mohou vést v období specifických podmínek (například ranních radiačních inverzí) k výskytu zvýšených koncentrací. Jedná se především o kombinaci vlivu domácích/malých zdrojů v topném období a situace, kdy se za zhoršených rozptylových podmínek může údolí řeky stát „svodem škodlivin“ z Prahy.

Místo reprezentovalo před spuštěním TKB do provozu dopravně nezatíženou rekreační oblast – vilovou čtvrť.

Metodika měření potenciálního vlivu TKB na kvalitu ovzduší v okolí portálů a výdechů TKB a souvisejících komunikací.