Malovanka: imise 2. měření

  1. Úvodní stránka
  2. chevron_right
  3. Dopady projektu
  4. chevron_right
  5. Imise
  6. chevron_right
  7. Malovanka
  8. chevron_right
  9. Malovanka: imise 2. měření

2. etapa měření (2. 2. až 29. 2. 2016)

Intenzita dopravy už byla navýšena o tranzit Mrázovka/Smíchov – Pelc-Tyrolka. Imisní limit stanovený přílohou č. 1 zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. pro NO2 (200 µg/m3/hod.) nebyl v průběhu měření překročen; v případě PM10 (50 µg/m3/24hod.) byl imisní limit překročen 28. 2. 2016, kdy byly ostatně naměřeny nejvyšší hodnoty u všech sledovaných látek. Maximální naměřená hodinová hodnota NO2 byla 135 µg/m3; maximální naměřená 24hodinová hodnota PM10 byla 51 µg/m3. 24hodinové hodnoty benzo[a]pyrenu (BaP) se pohybovaly v rozmezí 0,08 až 1,68 ng/m3, suspendovaných částic frakce PM2,5 v rozsahu od 10 do 25 µg/m3, s maximální hodnotou vždy 28. února. Až na krátkou epizodu na konci února se tedy jednalo o hodnoty, které jsou v podobných městských lokalitách v topné sezóně běžně měřeny. Hodinové hodnoty NO2, PM10 měly typický průběh, s ranním a výraznějším odpoledním maximem, sedlem v poledních hodinách a poklesem v nočních hodinách. Shoda průběhu měřených hodnot s ostatními měřicími místy a s měřicími stanicemi AIM ČHMÚ je dobrá až velmi dobrá v případě NO2 a suspendovaných částic frakce PM10, naopak nalezené negativní korelace v případě frakce PM2,5 nasvědčují významnému vlivu mikroklimatických faktorů na vyústění obou tunelů. Shoda průběhů pak nasvědčuje tomu, že v topném období se zde dopad dopravy kombinuje s nezanedbatelným vlivem lokálních spalovacích zdrojů. Vliv těchto spolupůsobících typů zdrojů nelze na základě získaných podkladů zcela kvantifikovat, respektive posuzovat odděleně.

Měření potvrdilo, že se jedná o dopravně významně zatíženou lokalitu.

Malovanka – 02.2016 – NO2 a PM10

Malovanka – 02.2016 – Mikroklima

Malovanka – 02.2016 – 24hodinové hodnoty PM10

Malovanka – 02.2016 – Větrná růžice

Malovanka – 02.2016 – Distribuce průměrných hodinových hodnot (všední den)

Malovanka – 02.2016 – Distribuce průměrných hodinových hodnot (víkend)

NO2NO2PM10PM2,5BaPteplotavlhkosttlaksměr větrurychlost větrudoprava
datumden[ppb][µg/m3][µg/m3][µg/m3][ng/m3][oC][%][hPa][grad][m/s][nr/24hod]
2.2.2016út17,234,114,810,5699852662,3
3.2.2016st25,550,512,35,2759842902,0
4.2.2016čt19,238,112,213,40,342,7769882812,4
5.2.201621,742,913,53,5759932851,8
6.2.2016so17,735,014,06,2799882080,8
7.2.2016ne21,041,523,73,6849781570,7
8.2.2016po21,041,515,17,9659752481,7
9.2.2016út16,933,416,98,3669682251,4
10.2.2016st19,037,68,913,60,185,2679632862,3
11.2.2016čt20,540,712,53,7759722762,6
12.2.201618,135,814,02,7779722031,0
13.2.2016so21,342,123,32,5799641410,6
14.2.2016ne22,143,819,56,5749602130,7
15.2.2016po19,438,431,46,0789772011,2
16.2.2016út22,744,915,224,70,811,7819991211,5
17.2.2016st18,436,412,8-0,1939911210,9
18.2.2016čt21,943,321,92,8779862370,7
19.2.201633,967,227,13,0729862921,1
20.2.2016so31,462,112,23,1789862612,1
21.2.2016ne15,831,21,99,7829792733,5
22.2.2016po12,023,810,318,40,0811,3639762783,4
23.2.2016út28,055,414,13,1939781991,3
24.2.2016st24,748,88,42,5819842711,7
25.2.2016čt27,053,530,21,1789802650,9
26.2.201625,750,818,51,0669822211,0
27.2.2016so21,542,637,62,372979891,5
28.2.2016ne16,933,550,610,11,681,2899831191,1
29.2.2016po16,131,925,92,9949821082,0
Metodika měření potenciálního vlivu TKB na kvalitu ovzduší v okolí portálů a výdechů TKB a souvisejících komunikací.