Malovanka: imise 3. měření

 1. Úvodní stránka
 2. chevron_right
 3. Dopady projektu
 4. chevron_right
 5. Imise
 6. chevron_right
 7. Malovanka
 8. chevron_right
 9. Malovanka: imise 3. měření

3. etapa měření (22. 8. až 18. 9. 2016)

 • Intenzita dopravy se zde zvýšila na cca 45,6 tisíc vozidel/24 hodin o víkendech a více než 54 tisíc vozidel/24 hodin v pracovních dnech.
 • Krátkodobý imisní limit stanovený přílohou č. 1 zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. pro NO2 (200 µg/m3/hod.) nebyl v průběhu měřeného období překročen; maximální naměřená hodinová hodnota NO2 byla 177 µg/m3.
 • Krátkodobý imisní limit stanovený pro PM10 (50 µg/m3/24hod.) byl překročen 13. a 16. 9. 2016, kdy bylo naměřeno 72 a 53 µg/m3.
 • 24hodinové hodnoty suspendovaných částic frakce PM2,5 se pohybovaly v rozsahu od 17 do 33 µg/m3, s maximální hodnotou 10. září; u benzo[a]pyrenu (BaP) v rozmezí 0,01 až 0,05 ng/m3 – což jsou hodnoty v podobných městských lokalitách pro netopnou sezónu charakteristické.
 • Hodinové hodnoty NO2, PM10 a intenzity dopravy měly typický velkoměstský průběh, s ranním a odpoledním výraznějším maximem, sedlem v poledních hodinách a s výrazným nočním minimem. Průběh 24hodinových hodnot suspendovaných částic frakce PM10 měl charakter týdenních cyklů s víkendovými minimy.
 • Dobrá shoda průběhu měřených hodnot PM10 s ostatními měřicími místy a s měřicími stanicemi AIM ČHMÚ nasvědčuje tomu, že se zde vliv dopravy částečně kombinuje s městským pozadím. Vliv dalších spolupůsobících typů zdrojů nelze na základě získaných podkladů zatím kvantifikovat, takže nelze jednoznačně určit, do jaké míry ovlivňuje nárůst dopravních intenzit kvalitu ovzduší v zájmovém území.
 • Měření potvrdilo, že se jedná o dopravně významně zatíženou lokalitu. Odečtené hodnoty intenzity dopravy v měřeném období (srpen až září 2016) na křižovatce Pod Královkou, které pravděpodobně nepopisují celkovou dopravní zátěž lokality byly 54 tisíc vozidel/24 hodin ve všední dny a 45,6 tisíc o víkendech.
 • V průběhu III. etapy nebylo naměřeno překročení krátkodobého hodinového imisního limitu stanoveného pro NO2 (200 µg/m3), ale byla naměřena dvě překročení 24hodinového imisního limitu stanoveného pro PM10 (50 µg/m3).
 • Proti srpnu 2015 je průměrná hodnota za měřené období zvýšena u frakce PM10 o ≈ 16 µg/m3, u NO2 o ≈ 7 µg/m3 a u frakce PM2,5 o 11 µg/m3. Průměr hodnot BaP je srovnatelný.
 • Odhad překročení ročních imisních limitů (průměr únor 2016 a srpen až září 2016) naznačuje, že zde byl, shodně s obdobím srpen 2015 a únor 2016, pravděpodobně překročen roční imisní limit NO2 (40 µg/m3), a to o 7 µg/m3. V případě suspendovaných částic frakce PM10 a PM2,5 a benzo[a]pyrenu stanovené roční imisní limity na měřicím místě Malovanka portál překročeny nebyly.

Výše uvedené zhodnocení dosavadních výsledků měření vůči jednotlivým imisním limitům se vztahuje pouze k příslušnému místu měření, nacházejícímu se v těsné blízkosti komunikace (bodová informace). Vyhodnocení vlivu zkušebního provozu TKB na okolní obytné prostory, včetně porovnání s imisními limity, bude možné až po zpracování rozptylových studií (matematické modely řešící komplexně dané lokality s uvažováním změn intenzit dopravy v celé přilehlé komunikační síti).

Malovanka – 09.2016 – NO2 a PM10

Malovanka – 09.2016 – Mikroklima

Malovanka – 09.2016 – Doprava

Malovanka – 09.2016 – 24hodinové hodnoty PM10

Malovanka – 09.2016 – Větrná růžice

Malovanka – 09.2016 – Distribuce průměrných hodinových hodnot (všechny dny)

Malovanka – 09.2016 – Distribuce průměrných hodinových hodnot (víkend)

NO2NO2PM10PM2,5BaPteplotavlhkosttlaksměr větrurychlost větrudoprava
datumden[ppb][µg/m3][µg/m3][µg/m3][ng/m3][oC][%][hPa][grad][m/s][nr/24hod]
22.8.2016po21,642,118,118,0659953042,054 290
23.8.2016út21,241,318,924,70,0121,0599961630,755 286
24.8.2016st30,359,132,021,5649951920,752 880
25.8.2016čt27,052,625,021,7609921760,854 665
26.8.201621,441,625,622,7539901960,851 434
27.8.2016so20,239,424,323,1529891740,636 365
28.8.2016ne25,549,734,625,3549862261,040 006
29.8.2016po29,858,030,315,20,0120,8819862931,055 933
30.8.2016út20,540,021,818,3599941411,255 163
31.8.2016st28,756,027,717,5629931850,756 442
1.9.2016čt39,977,942,119,9569901900,653 533
2.9.201641,781,348,421,8579902060,533 037
3.9.2016so29,657,835,820,5609882351,247 224
4.9.2016ne16,632,423,116,60,0121,0599832862,045 497
5.9.2016po15,329,818,816,6819853092,456 473
6.9.2016út15,229,511,117,3719941501,558 049
7.9.2016st25,048,827,220,4649931220,756 021
8.9.2016čt26,451,545,921,9659852030,753 476
9.9.201632,964,240,022,9619861990,756 711
10.9.2016so30,058,532,032,90,0523,2649861990,550 250
11.9.2016ne39,777,442,923,2569871890,650 492
12.9.2016po43,184,045,322,9599891940,655 754
13.9.2016út40,879,671,722,8579871750,654 278
14.9.2016st28,555,549,222,5549861500,961 972
15.9.2016čt17,433,937,021,7469841141,156 566
16.9.201634,166,657,928,90,0121,0699821950,652 935
17.9.2016so16,532,228,417,3989791450,948 411
18.9.2016ne11,923,29,215,492981691,047 205
Metodika měření potenciálního vlivu TKB na kvalitu ovzduší v okolí portálů a výdechů TKB a souvisejících komunikací.