Malovanka: imise 4. měření

 1. Úvodní stránka
 2. chevron_right
 3. Dopady projektu
 4. chevron_right
 5. Imise
 6. chevron_right
 7. Malovanka
 8. chevron_right
 9. Malovanka: imise 4. měření

4. etapa měření (1. 2. až 28. 2. 2017)

Prvních 14 dní kampaně proběhlo v období mimořádně nepříznivých rozptylových podmínek, kdy byl v Praze vyhlášen II. stupeň smogové situace – regulace. V průběhu měřeného období:

 • Byl krátkodobý imisní limit stanovený přílohou č. 1 zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. pro NO2 (200 µg/m3/hod.) překročen celkem 7krát; z toho 4krát za vyhlášené smogové situace (15. a 16. 2. 2017) a třikrát v odpoledních hodinách 27. 2. 2017. Maximální naměřená hodinová hodnota NO2 byla 236 µg/m3.
 • Krátkodobý imisní limit stanovený pro PM10 (50 µg/m3/24hod.) byl v průběhu měřeného období překročen celkem 14krát; výhradně v období zhoršených rozptylových podmínek za smogové situace (1. – 16. 2. 2017), v dalším měřeném období limit nebyl překročen. Maximální 24hodinová hodnota PM10 ≈ 155 µg/m3 byla naměřená 16. 2. 2017, když v Praze vrcholila smogová situace.
 • 24hodinové hodnoty suspendovaných částic frakce PM2,5 se pohybovaly v rozsahu od 17 do 96 µg/m3; benzo[a]pyrenu (BaP) v rozmezí 0,61 až 4,8 ng/m3. Maximální hodnoty byly měřeny vždy v období od 1. do 16. února, v období smogové situace, kdy byly, shodně se stanicemi AIM v Praze, měřeny 5 až 10krát vyšší hodnoty než za normálních podmínek.
 • Hodinové hodnoty NO2, PM10 přes postupnou kumulaci škodlivin v ovzduší v první polovině února zachovávaly typický velkoměstský průběh, s ranním a odpoledním maximem, sedlem v poledních hodinách a s výrazným nočním minimem. Průběh 24hodinových hodnot suspendovaných částic frakce PM10 v podstatě zachovával charakter týdenních cyklů s víkendovými minimy.
 • Odhad shody se souběžně měřenými hodnotami PM10 a NO2 na stanicích AIM v Praze a v okolí TKB a na stanicích provozovaných ČHMÚ lze považovat, zvláště v případě frakce PM10, za velmi dobrý. I zde se ale projevují vlivy dalších okolních zdrojů, které ztěžují kvantifikaci vlivu dopravy.
 • I když validní údaje o intenzitě dopravy za únor 2017 nejsou k dispozici, je pravděpodobné, že zde v období od srpna 2016 nedošlo k dalšímu významnějšímu nárůstu. Od světelné křižovatky Pod Královkou je pak provoz směrem do centra víceméně plynulý.
 • Velmi nepříznivé rozptylové podmínky a smogová situace v první polovině února 2017 vedly k tomu, že po meziročním nárůstu průměrné hmotnostní koncentrace frakce PM10 mezi srpnem 2015 a srpnem 2016 o 16 µg/m3, byl rozdíl mezi únorem 2016 a únorem 2017 až 38 µg/m3. V případě oxidu dusičitého (NO2) po nárůstu mezi srpnem 2015 a srpnem 2016
  o cca 7 µg/m3 lze při srovnání února 2016 a 2017 identifikovat meziroční nárůst 12 µg/m3. Výrazné zhoršení mezi topnými sezónami 2016 a 2017 dále vykázaly hodnoty frakce PM2,5 (nárůst o 42 µg/m3) a BaP (o 2,29 ng/m3). Jedná se ale pouze o orientační údaje – dlouhé období nepříznivých rozptylových podmínek neumožňuje odhadnout vliv změn intenzity dopravy na kvalitu prostředí.
 • Odhad roční hodnoty (srpen 2016 – únor 2017) ovlivnila smogová situace v první polovině února, případný odhad by proto nebyl reprezentativní ani na orientační úrovni.

Malovanka – 02.2017 – NO2 a PM10

Malovanka – 02.2017 – mikroklima

Malovanka – 02.2017 – 24hodinové hodnoty PM10

Malovanka – 02.2017 – Větrná růžice

Malovanka – 02.2017 – Distribuce průměrných hodinových hodnot (všechny dny)

Malovanka – 02.2017 – Distribuce průměrných hodinových hodnot (víkend)

NO2NO2PM10PM2,5BaPteplotavlhkosttlakrychlost větrudoprava
datumden[ppb][µg/m3][µg/m3][µg/m3][ng/m3][oC][%][hPa][m/s][nr/24hod]
1.2.2017st34,767,695,3-2,59510000,7
2.2.2017čt34,667,471,388,43,60-1,4949961,0
3.2.201724,648,183,9-0,1989900,6
4.2.2017so28,555,678,41,71009860,7
5.2.2017ne28,455,432,74,0889850,7
6.2.2017po16,632,351,92,0939940,9
7.2.2017út17,233,660,20,28810001,0
8.2.2017st16,131,461,663,14,58-1,78210041,0
9.2.2017čt19,437,961,0-2,47710051,8
10.2.201726,651,965,50,17910002,1
11.2.2017so21,541,942,81,97810001,7
12.2.2017ne24,948,544,32,67410071,5
13.2.2017po34,667,491,60,37810130,9
14.2.2017út40,579,0111,795,64,81-0,58110140,7
15.2.2017st57,9112,9140,20,78010160,6
16.2.2017čt56,8110,7154,92,68210080,5
17.2.201727,252,985,64,78710001,4
18.2.2017so15,730,618,15,18410051,3
19.2.2017ne24,247,238,44,28010021,1
20.2.2017po27,754,028,727,10,616,6819972,1
21.2.2017út13,726,78,09,1769913,2
22.2.2017st23,445,611,49,5809873,5
23.2.2017čt35,769,716,411,2689802,8
24.2.20178,516,57,66,0629854,8
25.2.2017so21,241,318,43,86510001,2
26.2.2017ne29,858,124,416,70,957,0529950,7
27.2.2017po52,4102,138,28,6539881,0
28.2.2017út17,433,927,77,2719781,3
Metodika měření potenciálního vlivu TKB na kvalitu ovzduší v okolí portálů a výdechů TKB a souvisejících komunikací.