Nad Královskou oborou: imise 1. měření

1. etapa měření (24. 8. až 20. 9. 2015)

Místo nebylo měřeno, protože se odůvodněně předpokládalo, že se hodnoty imisních koncentrací znečišťujících látek před spuštěním TKB do provozu nebudou významně lišit od výsledků z měřicího místa Špejchar (ulice U Vorlíků), které je od výduchu v ulici Nad Královskou oborou vzdáleno cca 500 metrů.

Doprava ve vybrané lokalitě byla majoritním zdrojem znečištění ovzduší i v období před spuštěním TKB do provozu.

Metodika měření potenciálního vlivu TKB na kvalitu ovzduší v okolí portálů a výdechů TKB a souvisejících komunikací.