Nad Královskou oborou: imise 2. měření

2. etapa měření (2. 2. až 29. 2. 2016)

Imisní limit stanovený přílohou č. 1 zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. pro NO2 (200 µg/m3/hod.) nebyl překročen, imisní limit PM10 (50 µg/m3/24hod.) byl překročen 7. 2., 13. 2., 19. 2. a 28. 2. 2016. Maximální naměřená hodinová hodnota NO2 byla 177 µg/m3; maximální naměřená 24hodinová hodnota PM10 byla 72 µg/m3. 24hodinové hodnoty benzo[a]pyrenu (BaP) se pohybovaly v rozmezí 0,16 až 2,45 ng/m3, suspendovaných částic frakce PM2,5 v rozsahu od 8 do 34 µg/m3, zvýšené hodnoty byly naměřeny 27. až 28. 2. 2016 v období nepříznivých rozptylových podmínek. Průběhy hodinových hodnot NO2 a PM10 měly charakteristický velkoměstský průběh, s ranním a následně vyšším odpoledním maximem, mírným snížením přes den a s výrazným nočním minimem. U měřených hodnot suspendovaných částic frakce PM10 lze identifikovat týdenní cyklus. Měřené hodnoty frakce PM10 dobře až velmi dobře korelovaly s městskými měřicími stanicemi AIM ČHMÚ, významná je i závislost na aktuálních meteorologických podmínkách.

Měření potvrdilo přetrvávající význam dopravy na kvality ovzduší, oblast je sevřená mezi dva významné liniové zdroje (komunikace Milady Horákové a Korunovační) a je ovlivněna výduchem z TKB a v topné sezóně lokálními spalovacími zdroji.

Nad Královskou oborou – 02.2016 – NO2 a PM10

Nad Královskou oborou – 02.2016 – Mikroklima

Nad Královskou oborou – 02.2016 – 24hodinové hodnoty PM10

Nad Královskou oborou – 02.2016 – Větrná růžice

Nad Královskou oborou – 02.2016 – Distribuce průměrných hodinových hodnot (všední den)

Nad Královskou oborou – 02.2016 – Distribuce průměrných hodinových hodnot (víkend)

NO2NO2PM10PM2,5BaPteplotavlhkosttlaksměr větrurychlost větrudoprava
datumden[ppb][µg/m3][µg/m3][µg/m3][ng/m3][oC][%][hPa][grad][m/s][nr/24hod]
2.2.2016út9,218,25,111,6699892692,9
3.2.2016st14,628,99,55,8749872811,2
4.2.2016čt11,522,811,810,30,393,4759902841,8
5.2.201612,825,415,84,4749952831,0
6.2.2016so21,843,135,27,1799922520,1
7.2.2016ne18,236,152,14,9809811670,1
8.2.2016po18,236,113,08,7649782702,1
9.2.2016út10,019,910,29,2669702721,5
10.2.2016st12,925,66,26,30,145,8669662871,7
11.2.2016čt10,520,88,94,5739752782,0
12.2.201611,322,428,43,6759752320,4
13.2.2016so19,839,255,23,6779671050,1
14.2.2016ne20,139,822,47,5739642340,4
15.2.2016po13,526,628,57,1769811400,1
16.2.2016út14,528,726,324,51,162,3811003520,2
17.2.2016st10,620,947,40,7909941240,1
18.2.2016čt19,839,148,83,7779881350,1
19.2.201641,682,566,03,1769882460,1
20.2.2016so23,045,619,03,7789882682,2
21.2.2016ne9,118,02,610,7799862743,0
22.2.2016po7,013,810,912,30,1012,0639802573,1
23.2.2016út17,434,416,33,8899811560,5
24.2.2016st14,127,916,23,4749862591,2
25.2.2016čt19,137,845,42,0759811520,2
26.2.201623,045,541,21,5699821710,2
27.2.2016so20,540,654,71,471979990,1
28.2.2016ne19,538,671,841,72,762,186987850,1
29.2.2016po14,328,337,93,191987510,2
Metodika měření potenciálního vlivu TKB na kvalitu ovzduší v okolí portálů a výdechů TKB a souvisejících komunikací.