Nad Královskou oborou: imise 3. měření

3. etapa měření (22. 8. až 18. 9. 2016)

  • Intenzita dopravy v Bubenečském tunelu byla cca 49 tisíc vozidel/24 hodin o víkendech a 75 tisíc vozidel/24 hodin v pracovních dnech (přestože byla v průběhu III. etapy měření uzavřená Korunovační ulice, na zátěži lokality měly svůj podíl ještě emise z ulice Milady Horákové.
  • Krátkodobý imisní limit stanovený přílohou č. 1 zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. pro NO2 (200 µg/m3/hod.) nebyl v průběhu měřeného období překročen; maximální naměřená hodinová hodnota NO2 byla 148 µg/m3.
  • Krátkodobý imisní limit stanovený pro PM10 (50 µg/m3/24hod.) nebyl v průběhu III. etapy měření překročen; maximální naměřená hodinová hodnota PM10 byla 37 µg/m3.
  • 24hodinové hodnoty suspendovaných částic frakce PM2,5 se pohybovaly v rozsahu od 18 do 35 µg/m3, s maximální hodnotou 16. září; u benzo[a]pyrenu (BaP) v rozmezí 0,03 až 0,16 ng/m3 – což jsou hodnoty v městských lokalitách s okolním vyšším výskytem lokálních topenišť pro netopnou sezónu charakteristické.
  • Hodinové hodnoty NO2, PM10 a intenzity dopravy měly velkoměstský průběh, s ranním a odpoledním výraznějším maximem, sedlem v poledních hodinách a s výrazným nočním minimem. Průběh 24hodinových hodnot suspendovaných částic frakce PM10 neměl výraznější týdenní cyklus.
  • Dobrá shoda průběhu měřených hodnot PM10 a NO2 s ostatními měřicími místy a s měřicími stanicemi AIM ČHMÚ nasvědčuje tomu, že se zde vliv intenzivní dopravní zátěže kombinuje s městským pozadím.
  • Měření potvrdilo, že se jedná o dopravně zatíženou lokalitu. Odečtené hodnoty intenzity dopravy v měřeném období (srpen až září 2016) v Bubenečském tunelu byly 75 tisíc vozidel/24 hodin ve všední dny a 49 tisíc o víkendech.
  • V průběhu III. etapy nebylo naměřeno překročení krátkodobého hodinového imisního limitu stanoveného pro NO2 (200 µg/m3) ani překročení 24hodinového imisního limitu stanoveného pro PM10 (50 µg/m3).
  • Proti srpnu 2015 je průměrná hodnota za měřené období zvýšena, u NO2 o  3 µg/m3 a u frakce PM2,5 o 2 µg/m3. Průměrná hodnota BaP je mírně snížená (o 0,25 ng/m3). Střední hodnota frakce PM10 byla snížena o ≈ 2 µg/m3.
  • Odhad překročení ročních imisních limitů (průměr únor 2016 a srpen až září 2016) naznačuje, že zde nebyl pravděpodobně překročen žádný roční imisní limit. V případě suspendovaných částic frakce PM2,5 odhad ročního průměru překročil 20 µg/m3.

Výše uvedené zhodnocení dosavadních výsledků měření vůči jednotlivým imisním limitům se vztahuje pouze k příslušnému místu měření, nacházejícímu se v těsné blízkosti komunikace (bodová informace). Vyhodnocení vlivu zkušebního provozu TKB na okolní obytné prostory, včetně porovnání s imisními limity, bude možné až po zpracování rozptylových studií (matematické modely řešící komplexně dané lokality s uvažováním změn intenzit dopravy v celé přilehlé komunikační síti).

Nad Královskou oborou – 09.2016 – NO2 a PM10

Nad Královskou oborou – 09.2016 – Mikroklima

Nad Královskou oborou – 09.2016 – Doprava

Nad Královskou oborou – 09.2016 – 24hodinové hodnoty PM10

Nad Královskou oborou – 09.2016 – Větrná růžice

Nad Královskou oborou – 09.2016 – Distribuce průměrných hodinových hodnot (všechny dny)

Nad Královskou oborou – 09.2016 – Distribuce průměrných hodinových hodnot (víkend)

NO2NO2PM10PM2,5BaPteplotavlhkosttlaksměr větrurychlost větrudoprava
datumden[ppb][µg/m3][µg/m3][µg/m3][ng/m3][oC][%][hPa][grad][m/s][nr/24hod]
22.8.2016po9,418,39,119,46210002360,471 147
23.8.2016út13,225,713,322,10,0622,75710041840,173 857
24.8.2016st21,141,117,324,35710031030,073 770
25.8.2016čt22,343,523,724,25410001270,174 759
26.8.201618,035,118,425,3499981480,171 676
27.8.2016so19,237,521,925,9489961220,043 944
28.8.2016ne18,636,220,127,0529942040,549 268
29.8.2016po22,844,519,719,30,0522,2779942250,274 516
30.8.2016út10,720,810,520,0619992640,076 557
31.8.2016st21,541,815,819,95610011770,175 048
1.9.2016čt26,050,821,322,1539992040,173 602
2.9.201634,166,529,024,1529961700,176 143
3.9.2016so27,553,620,822,1569932500,448 630
4.9.2016ne17,634,315,118,40,0321,5609902390,951 504
5.9.2016po7,514,67,017,6779922780,674 308
6.9.2016út7,514,69,118,6699992000,174 114
7.9.2016st21,542,017,822,65910001810,174 842
8.9.2016čt26,150,824,423,9599941880,375 565
9.9.201622,042,924,925,1569932260,178 664
10.9.2016so25,048,826,032,80,1625,5589942240,153 256
11.9.2016ne22,143,022,625,9509941860,151 394
12.9.2016po36,270,531,525,5519951570,174 587
13.9.2016út29,758,033,725,3519941100,075 074
14.9.2016st24,748,135,324,4509931200,276 311
15.9.2016čt16,231,630,023,6459901380,277 631
16.9.201623,545,836,935,40,0323,4609891420,175 184
17.9.2016so9,017,620,218,991986900,142 406
18.9.2016ne9,618,711,917,5879881320,149 286
Metodika měření potenciálního vlivu TKB na kvalitu ovzduší v okolí portálů a výdechů TKB a souvisejících komunikací.