Nad Královskou oborou: imise 4. měření

4. etapa měření (1. 2. až 28. 2. 2017)

Prvních 14 dní kampaně proběhlo v období mimořádně nepříznivých rozptylových podmínek, kdy byl v Praze vyhlášen II. stupeň smogové situace – regulace. V průběhu měřeného období:

  • Nebyl krátkodobý imisní limit stanovený přílohou č. 1 zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. pro NO2 (200 µg/m3/hod.) překročen. Maximální naměřená hodinová hodnota NO2 byla 171,4 µg/m3.
  • Krátkodobý imisní limit stanovený pro PM10 (50 µg/m3/24hod.) byl v průběhu měřeného období překročen celkem 12krát; výhradně v období zhoršených rozptylových podmínek za smogové situace (1. – 16. 2. 2017), v dalším měřeném období limit nebyl překročen. Maximální 24hodinová hodnota PM10 ≈ 107 µg/m3 byla naměřená 15. 2. 2017, když v Praze vrcholila smogová situace.
  • 24hodinové hodnoty suspendovaných částic frakce PM2,5 se pohybovaly v rozsahu od 12 do 110 µg/m3; benzo[a]pyrenu (BaP) v rozmezí 0,63 až 6,50 ng/m3. Maximální hodnoty byly měřeny vždy v období od 1. do 16. února, v období smogové situace, kdy byly, shodně se stanicemi AIM v Praze, měřeny 5 až téměř 10krát vyšší hodnoty než za normálních podmínek.
  • Průběh hodinových hodnot NO2 a PM10 si přes postupnou kumulaci škodlivin v ovzduší v první polovině února zachoval typický velkoměstský průběh, s ranním (vyšším) a odpoledním maximem, sedlem v poledních hodinách a s výrazným nočním minimem. Průběh 24hodinových hodnot suspendovaných částic frakce PM10 v podstatě zachovával charakter týdenních cyklů s víkendovými minimy.
  • Odhad shody se souběžně měřenými hodnotami PM10 a NO2 na stanicích AIM v Praze a v okolí TKB a na stanicích provozovaných ČHMÚ lze považovat, zvláště v případě frakce PM10, za velmi dobrý. Projevují se zde vlivy dalších okolních zdrojů (za zvláště významný můžeme považovat v době smogové situace příspěvek okolních lokálních topenišť ze severozápadně položené vilové čtvrti), které ztěžují kvantifikaci vlivu dopravy.
  • Měření potvrdilo, že se jedná o dopravně významně zatíženou lokalitu. Spolupůsobí zde jak okolní povrchové liniové zdroje, tak potenciální emise z výduchu z Bubenečského tunelu. V období od srpna 2016 do února 2017 se intenzita dopravy v Bubenečském tunelu snížila ve všední dny i o víkendech o cca 5 tisíc vozidel/24 hodin.
  • Velmi nepříznivé rozptylové podmínky a smogová situace v první polovině února 2017 vedly k tomu, že po meziročním poklesu průměrné hmotnostní koncentrace frakce PM10 mezi srpnem 2015 a srpnem 2016 o 2 µg/m3, (příčinou může být uzavření Korunovační ulice) byl rozdíl mezi únorem 2016 a únorem 2017 až 16 µg/m3. V případě oxidu dusičitého (NO2) po zanedbatelném nárůstu mezi srpnem 2015 a srpnem 2016 o cca 2,5 µg/m3 lze při srovnání února 2016 a 2017 identifikovat podobný meziroční nárůst 21 µg/m3. Výrazné zhoršení (z měřených lokalit nejvyšší) mezi topnými sezónami 2016 a 2017 dále vykázaly hodnoty frakce PM2,5 (nárůst o 43 µg/m3) a BaP (o 2,43 ng/m3). Jedná se ale pouze o orientační údaje – dlouhé období nepříznivých rozptylových podmínek neumožňuje odhadnout dopad změn intenzit dopravy na této křižovatce se dvěma portály TKB  na kvalitu prostředí.
  • Odhad ročních hodnot (srpen 2016 – únor 2017) ovlivnila smogová situace v první polovině února, případný odhad by proto nebyl reprezentativní ani na orientační úrovni.

Nad Královskou oborou – 02.2017 – NO2 a PM10

Nad Královskou oborou – 02.2017 – Mikroklima

Nad Královskou oborou – 02.2017 – Doprava

Nad Královskou oborou – 02.2017 – 24hodinové koncentrace PM10

Nad Královskou oborou – 02.2017 – Větrná růžice

Nad Královskou oborou – 02.2017 – Distribuce průměrných hodinových hodnot (všechny dny)

Nad Královskou oborou – 02.2017 – Distribuce průměrných hodinových hodnot (víkend)

NO2NO2PM10PM2,5BaPteplotavlhkosttlakrychlost větrudoprava
datumden[ppb][µg/m3][µg/m3][µg/m3][ng/m3][oC][%][hPa][m/s][nr/24hod]
1.2.2017st27,754,172,7-2,2899910,068 245
2.2.2017čt37,072,160,495,83,90-1,7929870,268 180
3.2.201734,968,172,9-0,1959830,067 486
4.2.2017so37,673,268,11,8979800,041 527
5.2.2017ne31,160,634,34,1869780,339 052
6.2.2017po26,050,848,12,6909870,064 437
7.2.2017út21,742,446,40,3859920,064 794
8.2.2017st21,141,153,667,14,64-1,5809950,166 020
9.2.2017čt20,439,754,8-2,5759980,166 479
10.2.201725,349,358,5-0,8809950,565 104
11.2.2017so16,832,835,61,6779960,444 170
12.2.2017ne21,341,637,32,37310010,440 300
13.2.2017po40,378,770,12,16910030,068 312
14.2.2017út50,798,891,81106,501,37310050,068 693
15.2.2017st62,2121,2106,72,57310060,172 461
16.2.2017čt53,4104,2105,54,27410030,172 539
17.2.201736,070,164,05,2819970,372 412
18.2.2017so21,441,714,05,5799990,246 202
19.2.2017ne26,952,529,35,0759950,445 141
20.2.2017po20,039,022,328,51,045,9809921,270 338
21.2.2017út14,828,84,79,0759841,471 221
22.2.2017st20,840,68,29,3779821,673 005
23.2.2017čt20,239,46,811,1669761,573 506
24.2.201713,225,77,56,9569721,473 089
25.2.2017so9,518,410,94,0619900,747 766
26.2.2017ne15,931,019,811,80,636,4519820,644 355
27.2.2017po19,538,124,38,5509800,375 039
28.2.2017út19,037,122,56,9699690,975 896
Metodika měření potenciálního vlivu TKB na kvalitu ovzduší v okolí portálů a výdechů TKB a souvisejících komunikací.