Pelc-Tyrolka: imise 3. měření

3. etapa měření (22. 8. až 18. 9. 2016)

  • Intenzita dopravy zde byla cca 65 tisíc vozidel/24 hodin o víkendech a 85 tisíc vozidel/24 hodin v pracovních dnech.
  • Krátkodobý imisní limit stanovený přílohou č. 1 zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. pro NO2 (200 µg/m3/hod.) byl v průběhu měřeného období celkem jedenáctkrát překročen (v období od 8. září 2016 s maximální hodnotou 246 µg/m3.
  • Krátkodobý imisní limit stanovený pro PM10 (50 µg/m3/24hod.) byl v průběhu měřeného období osmkrát překročen (nejvíce v období od 8. září 2016), a to o nejvíce o 17 µg/m3.
  • 24hodinové hodnoty suspendovaných částic frakce PM2,5 se pohybovaly v rozsahu od 13 do 30 µg/m3, s maximální hodnotou 16. září; u benzo[a]pyrenu (BaP) v rozmezí 0,03 až 0,16 ng/m3 – což jsou hodnoty v městských lokalitách s vyšším výskytem lokálních topenišť v nedalekém okolí (Troja) pro netopnou sezónu charakteristické.
  • Hodinové hodnoty NO2, PM10 a intenzity dopravy měly velkoměstský průběh, s ranním a odpoledním výraznějším maximem, sedlem v poledních hodinách a s výrazným nočním minimem. V průběhu týdenních hodnot je zřetelné víkendové sobotní minimum.
  • Dobrá úroveň shody průběhu měřených hodnot PM10 s ostatními měřicími místy a s měřicími stanicemi AIM ČHMÚ a naopak nižší vazba hodnot NO2 nasvědčují tomu, že se zde vliv dopravy může významněji kombinovat s městským pozadím případně lokálními zdroji.
  • V době měření se jednalo o dopravně velmi významně zatíženou lokalitu až dopravní hot-spot jehož impakt bude nutno ověřit modelováním. Odečtené hodnoty intenzity dopravy v měřeném období (srpen až září 2016) byly 85 tisíc vozidel/24 hodin ve všední dny a 65 tisíc o víkendech.
  • V průběhu III. etapy bylo převážně v rozptylově zhoršeném období od 8. září 2016 naměřeno jedenáct překročení krátkodobého hodinového imisního limitu stanoveného pro NO2 (200 µg/m3) a osm překročení 24hodinového imisního limitu stanoveného pro PM10 (50 µg/m3).
  • Proti srpnu 2015 je průměrná hodnota za měřené období zvýšena u frakce PM10 o ≈ 15 µg/m3, u NO2 o ≈ 32 µg/m3 a u frakce PM2,5 o 9 µg/m3. Průměrná hodnota BaP je mírně snížená o 0,09 ng/m3. Je ale pravdou, že měřicí místo bylo v rámci optimalizace přesunuto blíže ke komunikaci a na její úroveň.
  • Odhad překročení ročních imisních limitů (průměr únor 2016 a srpen až září 2016) naznačuje, že zde byl pravděpodobně překročen roční imisní limit NO2 (40 µg/m3) a to o 13 µg/m3. U suspendovaných částic frakce PM10 a PM2,5 a u benzo[a]pyrenu roční imisní limit pravděpodobně překročen nebyl.

Výše uvedené zhodnocení dosavadních výsledků měření vůči jednotlivým imisním limitům se vztahuje pouze k příslušnému místu měření, nacházejícímu se v těsné blízkosti komunikace (bodová informace). Vyhodnocení vlivu zkušebního provozu TKB na okolní obytné prostory, včetně porovnání s imisními limity, bude možné až po zpracování rozptylových studií (matematické modely řešící komplexně dané lokality s uvažováním změn intenzit dopravy v celé přilehlé komunikační síti).

Pelc-Tyrolka – 09.2016 – NO2 a PM10

Pelc-Tyrolka – 09.2016 – Mikroklima

Pelc-Tyrolka – 09.2016 – Doprava

Pelc-Tyrolka – 09.2016 – 24hodinové hodnoty PM10

Pelc-Tyrolka – 09.2016 – Větrná růžice

Pelc-Tyrolka – 09.2016 – Distribuce průměrných hodinových hodnot (všechny dny)

Pelc-Tyrolka – 09.2016 – Distribuce průměrných hodinových hodnot (víkend)

NO2NO2PM10PM2,5BaPteplotavlhkosttlaksměr větrurychlost větrudoprava
datumden[ppb][µg/m3][µg/m3][µg/m3][ng/m3][oC][%][hPa][grad][m/s][nr/24hod]
22.8.2016po16,532,227,118,06910041871,684 367
23.8.2016út22,443,730,720,20,0620,46610062170,784 156
24.8.2016st36,471,039,921,56710041670,882 556
25.8.2016čt43,584,745,921,86210011781,283 881
26.8.201649,195,749,222,9579991231,182 878
27.8.2016so34,467,137,722,6589991980,860 365
28.8.2016ne42,482,649,024,2629951610,762 935
29.8.2016po31,260,940,015,20,0320,9829961990,882 974
30.8.2016út11,522,417,417,86610032221,285 151
31.8.2016st27,553,725,416,56910022540,984 162
1.9.2016čt34,767,739,319,2639991990,983 904
2.9.201648,494,352,621,4639991860,688 404
3.9.2016so25,349,332,620,0659972160,966 167
4.9.2016ne21,642,026,412,60,0320,9629921742,164 444
5.9.2016po9,318,29,417,0799941932,483 589
6.9.2016út8,917,312,417,77010042421,682 444
7.9.2016st39,176,339,220,66710021361,085 091
8.9.2016čt48,795,052,721,9669941461,084 869
9.9.201645,989,551,122,8649951830,791 909
10.9.2016so43,885,550,629,80,1622,9689951480,868 956
11.9.2016ne47,793,147,722,8619961910,666 005
12.9.2016po57,7112,562,922,7629981700,882 750
13.9.2016út46,490,567,222,3629962110,984 442
14.9.2016st39,777,462,422,4599952191,886 841
15.9.2016čt38,074,143,721,9509933041,886 279
16.9.201642,082,056,928,20,0421,0689902050,983 733
17.9.2016so15,630,426,518,2939872231,266 001
18.9.2016ne13,125,613,816,1899902511,164 983
Metodika měření potenciálního vlivu TKB na kvalitu ovzduší v okolí portálů a výdechů TKB a souvisejících komunikací.