Pelc-Tyrolka: imise 4. měření

4. etapa měření (1. 2. až 28. 2. 2017)

Prvních 14 dní kampaně proběhlo v období mimořádně nepříznivých rozptylových podmínek, kdy byl v Praze vyhlášen II. stupeň smogové situace – regulace. V průběhu měřeného období:

  • Krátkodobý imisní limit stanovený přílohou č. 1 zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. pro NO2 (200 µg/m3/hod.) byl jednou v měřeném období 15. 2. 2017 překročen. Maximální naměřená hodinová hodnota NO2 byla 202 µg/m3.
  • Krátkodobý imisní limit stanovený pro PM10 (50 µg/m3/24hod.) byl v průběhu měřeného období překročen celkem 5krát; výhradně v období zhoršených rozptylových podmínek za smogové situace (1. – 16. 2. 2017), v dalším měřeném období limit nebyl překročen. Maximální 24hodinová hodnota PM10 ≈ 105 µg/m3 byla naměřená 15. 2. 2017, když v Praze vrcholila smogová situace.
  • 24hodinové hodnoty suspendovaných částic frakce PM2,5 se pohybovaly v rozsahu od 25 do 102 µg/m3; benzo[a]pyrenu (BaP) v rozmezí 0,92 až 6,35 ng/m3. Maximální hodnoty byly měřeny vždy v období od 1. do 16. února, v období smogové situace, kdy byly, shodně se stanicemi AIM v Praze, měřeny 5 až téměř 10krát vyšší hodnoty než za normálních podmínek.
  • Hodinové hodnoty NO2, PM10 přes postupnou kumulaci škodlivin v ovzduší v první polovině února zachovávaly typický velkoměstský průběh, s ranním a odpoledním až večerním vyšším maximem, sedlem v poledních hodinách a s nočním minimem. Průběh 24hodinových hodnot suspendovaných částic frakce PM10 v podstatě zachovával charakter týdenních cyklů s víkendovými minimy.
  • Odhad shody se souběžně měřenými hodnotami PM10 a NO2 na stanicích AIM v Praze a v okolí TKB a na stanicích provozovaných ČHMÚ lze považovat za velmi dobrý. I zde se projevují vlivy dalších okolních zdrojů (významné je, že se jedná o nejníže položenou část Prahy na břehu Vltavy, která slouží částečně jako průvanový kanál a že je zde nezanedbatelný příspěvek lokálních topenišť z okolních vil a rodinných domů), které nejenom za smogové situace ztěžují kvantifikaci vlivu místní dopravy.
  • Měření potvrdilo, že se jedná o dopravně významně zatíženou lokalitu. Odečtené hodnoty intenzity povrchové dopravy v únoru 2017 byly 83 tisíc vozidel/24 hodin ve všedních dnech a 53 tisíc o víkendech. V porovnání se srpnem až zářím 2016 počty vozidel opět narostly o více než 15 tisíc vozidel/24 hodin.
  • Velmi nepříznivé rozptylové podmínky a smogová situace v první polovině února 2017 vedly k tomu, že po meziročním nárůstu průměrné hmotnostní koncentrace frakce PM10 mezi srpnem 2015 a srpnem 2016 o 15 µg/m3, byl rozdíl mezi únorem 2016 a únorem 2017 pouze 7 µg/m3. Na druhou stranu v případě oxidu dusičitého (NO2) po nárůstu mezi srpnem 2015 a srpnem 2016 o cca 32 µg/m3 lze při srovnání února 2016 a 2017 identifikovat již méně než poloviční meziroční nárůst 12 µg/m3. Výrazné zhoršení mezi topnými sezónami 2016 a 2017 dále vykázaly hodnoty frakce PM2,5 (nárůst o 54 µg/m3) a BaP (o 3,0 ng/m3). Jedná se ale pouze o orientační údaje – dlouhé období nepříznivých rozptylových podmínek neumožňuje odhadnout dopad změn intenzit dopravy na kvalitu prostředí; vliv může mít i posun měřicího místa do středu komunikace Nová Povltavská.
  • Odhad překročení ročních imisních limitů ovlivnila smogová situace v první polovině února natolik, že odhad průměrů za období srpen až září 2016 a únor 2017 není reprezentativní ani na orientační úrovni.

Pelc-Tyrolka – 02.2017 – NO2 a PM10

Pelc-Tyrolka – 02.2017 – Mikroklima

Pelc-Tyrolka – 02.2017 – Doprava

Pelc-Tyrolka – 02.2017 – 24hodinové koncentrace PM10

Pelc-Tyrolka – 02.2017 – Větrná růžice

Pelc-Tyrolka – 02.2017 – Distribuce průměrných hodinových hodnot (všechny dny)

Pelc-Tyrolka – 02.2017 – Distribuce průměrných hodinových hodnot (víkend)

NO2NO2PM10PM2,5BaPteplotavlhkosttlakrychlost větrudoprava
datumden[ppb][µg/m3][µg/m3][µg/m3][ng/m3][oC][%][hPa][m/s][nr/24hod]
1.2.2017st38,074,171,2-3,1969890,6
2.2.2017čt31,561,446,694,84,13-2,3999850,7
3.2.201734,166,556,1-0,8999790,6
4.2.2017so33,264,846,11,2999750,4
5.2.2017ne26,451,524,63,5869741,0
6.2.2017po25,349,327,01,6939831,175 080
7.2.2017út23,445,738,5-0,8899890,975 699
8.2.2017st21,040,939,266,85,08-2,6809931,077 450
9.2.2017čt17,934,847,6-3,4769971,278 690
10.2.201719,437,839,5-0,9799931,580 321
11.2.2017so11,422,226,40,7779931,360 504
12.2.2017ne16,933,024,31,4739981,153 561
13.2.2017po38,975,948,20,67110020,577 081
14.2.2017út50,698,680,0102,96,35-0,17610030,577 721
15.2.2017st58,4113,9105,40,97910030,682 063
16.2.2017čt51,299,978,93,0809990,582 835
17.2.201733,264,738,24,7879921,684 013
18.2.2017so27,954,412,94,4839941,465 082
19.2.2017ne24,247,323,24,3759911,560 347
20.2.2017po19,337,715,531,20,925,6869863,180 432
21.2.2017út20,239,310,28,1809803,779 545
22.2.2017st15,029,28,39,1809773,783 765
23.2.2017čt18,636,27,310,5659703,081 123
24.2.201717,734,516,05,3579754,185 711
25.2.2017so17,133,315,53,6599891,764 643
26.2.2017ne18,536,016,125,31,106,3469841,457 942
27.2.2017po22,644,116,08,1509770,874 755
28.2.2017út19,538,018,16,4729681,683 091
Metodika měření potenciálního vlivu TKB na kvalitu ovzduší v okolí portálů a výdechů TKB a souvisejících komunikací.