Sibeliova: imise 2. měření

  1. Úvodní stránka
  2. chevron_right
  3. Dopady projektu
  4. chevron_right
  5. Imise
  6. chevron_right
  7. Sibeliova
  8. chevron_right
  9. Sibeliova: imise 2. měření

2. etapa měření (2. 2. až 29. 2. 2016)

Imisní limit stanovený přílohou č. 1 zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. pro NO2 (200 µg/m3/hod.) a imisní limit PM10 (50 µg/m3/24hod.) nebyly překročeny. Maximální naměřená hodinová hodnota NO2 byla 95 µg/m3; maximální naměřená 24hodinová hodnota PM10 byla 44 µg/m3. 24hodinové hodnoty benzo[a]pyrenu (BaP) se pohybovaly v rozmezí 0,11 až 2,20 ng/m3, suspendovaných částic frakce PM2,5 v rozsahu od 5 do 35 µg/m3, nejvyšší hodnoty byly naměřeny 28. 2. 2016, v období nepříznivých rozptylových podmínek, s výjimkou oxidu dusičitého, který neměl tak výrazné maximum. Průběhy hodinových hodnot NO2 a PM10 měly většinou vyšší ranní a nižší odpolední maximum, sedlo v poledních hodinách a výrazné noční minimum. Dobře až velmi dobře korelovaly s městskými měřicími stanicemi AIM ČHMÚ, v závislosti na aktuálních meteorologických podmínkách.

Měření potvrdilo, že se jedná o městskou lokalitu s vlivem dopravy a lokálních topenišť.

Sibeliova – 02.2016 – NO2 a PM10

Sibeliova – 02.2016 – Mikroklima

Sibeliova – 02.2016 – 24hodinové hodnoty PM10

Sibeliova – 02.2016 – Větrná růžice

Sibeliova – 02.2016 – Distribuce průměrných hodinových hodnot (všední den)

Sibeliova – 02.2016 – Distribuce průměrných hodinových hodnot (víkend)

NO2NO2PM10PM2,5BaPteplotavlhkosttlaksměr větrurychlost větrudoprava
datumden[ppb][µg/m3][µg/m3][µg/m3][ng/m3][oC][%][hPa][grad][m/s][nr/24hod]
2.2.2016út9,819,411,610,9819812271,5
3.2.2016st13,226,110,45,1829822571,3
4.2.2016čt10,220,212,010,90,113,1849852471,6
5.2.201612,224,210,64,1839902581,5
6.2.2016so20,340,223,26,5869831621,0
7.2.2016ne15,630,931,34,6909761431,3
8.2.2016po15,630,913,49,1679712141,6
9.2.2016út8,617,05,19,0719651851,6
10.2.2016st11,322,55,54,70,124,8749642511,0
11.2.2016čt10,019,97,33,7849712361,3
12.2.201610,320,515,52,6859701550,8
13.2.2016so16,833,330,13,0869631551,0
14.2.2016ne17,935,514,36,8839612271,7
15.2.2016po11,422,513,45,9849772801,2
16.2.2016út12,925,512,518,21,031,3939953072,0
17.2.2016st9,919,626,70,1989861021,0
18.2.2016čt19,638,823,52,6849822270,7
19.2.201621,242,135,32,8809832640,9
20.2.2016so19,538,611,73,4879822181,2
21.2.2016ne8,316,54,810,4919772372,0
22.2.2016po4,69,17,63,90,0911,3689752381,9
23.2.2016út16,232,17,62,4999772791,1
24.2.2016st9,418,512,32,6839812431,1
25.2.2016čt12,124,023,91,0819782401,0
26.2.201621,242,022,50,9739801800,7
27.2.2016so18,236,131,30,976977781,0
28.2.2016ne16,633,044,334,92,22,0959802371,1
29.2.2016po15,731,019,82,2999811501,6
Metodika měření potenciálního vlivu TKB na kvalitu ovzduší v okolí portálů a výdechů TKB a souvisejících komunikací.