Sibeliova: imise 3. měření

 1. Úvodní stránka
 2. chevron_right
 3. Dopady projektu
 4. chevron_right
 5. Imise
 6. chevron_right
 7. Sibeliova
 8. chevron_right
 9. Sibeliova: imise 3. měření

3. etapa měření (22. 8. až 18. 9. 2016)

 • Intenzita dopravy v Brusnickém tunelu, který je výduchem v ulici Nad Octárnou odvětráván, byla více jak 50 tisíc vozidel/24 hodin o víkendech a 77 tisíc vozidel/24 hodin v pracovních dnech.
 • Krátkodobý imisní limit stanovený přílohou č. 1 zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. pro NO2 (200 µg/m3/hod.) nebyl v průběhu měřeného období překročen; maximální naměřená hodinová hodnota NO2 byla 104 µg/m3.
 • Krátkodobý imisní limit stanovený pro PM10 (50 µg/m3/24hod.) nebyl v průběhu měřeného období překročen; maximální naměřená hodinová hodnota PM10 byla 48 µg/m3.
 • 24hodinové hodnoty suspendovaných částic frakce PM2,5 se pohybovaly v rozsahu od 8 do 23 µg/m3, s maximální hodnotou 10. září; u benzo[a]pyrenu (BaP) v rozmezí 0,03 až 0,04 ng/m3 – jedná se o hodnoty v podobných městských lokalitách pro netopnou sezónu charakteristické.
 • Hodinové hodnoty NO2, PM10 a intenzity dopravy měly typický velkoměstský průběh, s ranním a odpoledním maximem, sedlem v poledních hodinách a s výrazným nočním minimem. Průběh 24hodinových hodnot suspendovaných částic frakce PM10 neměl výrazný charakter týdenních cyklů.
 • Vysoká úroveň shody průběhu měřených hodnot PM10 s ostatními měřicími místy a s měřicími stanicemi AIM ČHMÚ nasvědčuje tomu, že se zde vliv dopravy částečně kombinuje s městským pozadím případně lokálními zdroji. Vliv těchto spolupůsobících typů zdrojů nelze na základě získaných podkladů zatím kvantifikovat, takže nelze jednoznačně určit, do jaké míry ovlivňuje nárůst dopravních intenzit kvalitu ovzduší v zájmovém území.
 • Měření potvrdilo, že se jedná o dopravně významně zatíženou lokalitu. Odečtené hodnoty intenzity dopravy v Brusnickém tunelu (který ale nemusí představovat výhradní liniový zdroj v lokalitě) v měřeném období (srpen až září 2016) byly 77 tisíc vozidel/24 hodin ve všední dny a mírně nad 50 tisíc o víkendech.
 • V průběhu III. etapy nebylo naměřeno překročení krátkodobého hodinového imisního limitu stanoveného pro NO2 (200 µg/m3), ani překročení 24hodinového imisního limitu stanoveného pro PM10 (50 µg/m3).
 • Proti srpnu 2015 je průměrná hodnota za měřené období zvýšena u frakce PM10 o ≈ 7 µg/m3, u NO2 o ≈ 4 µg/m3 a u frakce PM2,5 o 2 µg/m3. Průměr hodnot BaP je srovnatelný.
 • Odhad překročení ročních imisních limitů (průměr únor 2016 a srpen až září 2016) naznačuje, že zde nebyl pravděpodobně překročen roční imisní limit NO2 (40 µg/m3) ani suspendovaných částic frakce PM10 a PM2,5 a benzo[a]pyrenu.

Výše uvedené zhodnocení dosavadních výsledků měření vůči jednotlivým imisním limitům se vztahuje pouze k příslušnému místu měření, nacházejícímu se v těsné blízkosti komunikace (bodová informace). Vyhodnocení vlivu zkušebního provozu TKB na okolní obytné prostory, včetně porovnání s imisními limity, bude možné až po zpracování rozptylových studií (matematické modely řešící komplexně dané lokality s uvažováním změn intenzit dopravy v celé přilehlé komunikační síti).

Sibeliova – 09.2016 – NO2 a PM10

Sibeliova – 09.2016 – Mikroklima

Sibeliova – 09.2016 – Doprava

Sibeliova – 09.2016 – 24hodinové hodnoty PM10

Sibeliova – 09.2016 – Větrná růžice

Sibeliova – 09.2016 – Distribuce průměrných hodinových hodnot (všední den)

Sibeliova – 09.2016 – Distribuce průměrných hodinových hodnot (víkend)

NO2NO2PM10PM2,5BaPteplotavlhkosttlaksměr větrurychlost větrudoprava
datumden[ppb][µg/m3][µg/m3][µg/m3][ng/m3][oC][%][hPa][grad][m/s][nr/24hod]
22.8.2016po8,115,88,518,4659922811,374 144
23.8.2016út11,322,013,614,20,0321,8619941530,776 196
24.8.2016st17,433,920,623,1599921230,676 060
25.8.2016čt18,536,116,823,2589901191,177 001
26.8.201613,025,421,723,7559871541,574 574
27.8.2016so13,426,224,024,5569871170,746 086
28.8.2016ne11,021,428,025,9569832030,950 068
29.8.2016po13,326,024,58,10,0320,1829842680,875 929
30.8.2016út7,915,413,118,1599902821,378 009
31.8.2016st19,638,219,418,9589881550,678 250
1.9.2016čt20,740,325,921,2549871850,675 179
2.9.201622,944,632,122,5569862020,478 136
3.9.2016so11,121,723,020,7619842240,848 834
4.9.2016ne6,612,915,99,60,0320,8639802461,451 853
5.9.2016po5,610,99,216,1839833001,876 261
6.9.2016út6,212,19,217,4719912281,775 783
7.9.2016st17,534,223,521,5659881570,976 556
8.9.2016čt16,532,231,222,6629821611,677 358
9.9.201615,430,030,923,5629832260,880 061
10.9.2016so13,025,331,622,50,0424,2599831820,854 414
11.9.2016ne13,225,827,724,3539841470,552 442
12.9.2016po24,147,137,224,7549851350,476 592
13.9.2016út22,443,644,824,1539841000,676 886
14.9.2016st15,430,143,323,450983910,978 425
15.9.2016čt15,329,833,922,450981981,079 970
16.9.201617,734,647,622,00,0421,8679791750,677 724
17.9.2016so9,017,521,316,9979772641,147 425
18.9.2016ne8,115,713,015,4909791541,151 853
Metodika měření potenciálního vlivu TKB na kvalitu ovzduší v okolí portálů a výdechů TKB a souvisejících komunikací.