Sibeliova: imise 4. měření

 1. Úvodní stránka
 2. chevron_right
 3. Dopady projektu
 4. chevron_right
 5. Imise
 6. chevron_right
 7. Sibeliova
 8. chevron_right
 9. Sibeliova: imise 4. měření

4. etapa měření (1. 2. až 28. 2. 2017)

Prvních 14 dní kampaně proběhlo v období mimořádně nepříznivých rozptylových podmínek, kdy byl v Praze vyhlášen II. stupeň smogové situace – regulace. V průběhu měřeného období:

 • Krátkodobý imisní limit stanovený přílohou č. 1 zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. pro NO2 (200 µg/m3/hod.) nebyl v měřeném období překročen, a to ani za smogové situace. Je to jenom další potvrzení, že se nejedná o dopravou přímo zasaženou oblast. Maximální naměřená hodinová hodnota NO2 byla 135 µg/m3.
 • Krátkodobý imisní limit stanovený pro PM10 (50 µg/m3/24hod.) byl v průběhu měřeného období překročen celkem 13krát; výhradně v období zhoršených rozptylových podmínek za smogové situace (1. – 16. 2. 2017), v dalším měřeném období limit nebyl překročen. Maximální 24hodinová hodnota PM10 ≈ 127 µg/m3 byla naměřená 16. 2. 2017, když v Praze vrcholila smogová situace.
 • 24hodinové hodnoty suspendovaných částic frakce PM2,5 se pohybovaly v rozsahu od 11 do 86 µg/m3; benzo[a]pyrenu (BaP) v rozmezí 0,60 až 5,17 ng/m3. Maximální hodnoty byly měřeny vždy v období od 1. do 16. února, v období smogové situace, kdy byly, shodně se stanicemi AIM v Praze, měřeny 5 až 10krát vyšší hodnoty než za normálních podmínek.
 • Hodinové hodnoty NO2, PM10 přes postupnou kumulaci škodlivin v ovzduší v první polovině února zachovávaly typický velkoměstský průběh, s ranním a odpoledním až večerním vyšším maximem, sedlem v poledních hodinách a s nočním minimem. Průběh 24hodinových hodnot suspendovaných částic frakce PM10 v podstatě zachovával charakter týdenních cyklů s víkendovými minimy.
 • Odhad shody se souběžně měřenými hodnotami PM10 a NO2 na stanicích AIM v Praze a v okolí TKB a na stanicích provozovaných ČHMÚ lze považovat, zvláště v případě frakce PM10, za velmi dobrý. I zde se projevují vlivy dalších okolních zdrojů (za zvláště významný můžeme považovat v době smogové situace příspěvek okolních lokálních topenišť), které ztěžují kvantifikaci vlivu dopravy.
 • Měření potvrdilo, že se jedná o potenciálně dopravně významně zatíženou lokalitu. Odečtené hodnoty intenzity dopravy v Brusnickém tunelu (který ale nemusí představovat výhradní liniový zdroj v lokalitě) v měřeném období byly srovnatelné s obdobím srpen 2016 až září 2016); 75 tisíc vozidel/24 hodin ve všední dny a okolo 47 tisíc o víkendech.
 • Velmi nepříznivé rozptylové podmínky a smogová situace v první polovině února 2017 vedly k tomu, že po meziročním nárůstu průměrné hmotnostní koncentrace frakce PM10 mezi srpnem 2015 a srpnem 2016 o 7 µg/m3, byl rozdíl mezi únorem 2016 a únorem 2017 až 32 µg/m3. V případě oxidu dusičitého (NO2) po nárůstu mezi srpnem 2015 a srpnem 2016 o cca 4 µg/m3 lze při srovnání února 2016 a 2017 identifikovat meziroční nárůst 11 µg/m3. Výrazné zhoršení mezi topnými sezónami 2016 a 2017 dále vykázaly hodnoty frakce PM2,5 (nárůst o 37 µg/m3) a BaP (o 2,25 ng/m3). Jedná se ale pouze o orientační údaje – dlouhé období nepříznivých rozptylových podmínek neumožňuje odhadnout dopad změn intenzit dopravy v Brusnickém tunelu na kvalitu prostředí; platí i to, že souběžně se zvýšila plynulost dopravy na Patočkově ulici ve směru do centra.
 • Odhad překročení ročních imisních limitů ovlivnila smogová situace v první polovině února natolik, že odhad průměrů za období srpen až září 2016 a únor 2017 není reprezentativní ani na orientační úrovni.

Sibeliova – 02.2017 – NO2 a PM10

Sibeliova – 02.2017 – Mikroklima

Sibeliova – 02.2017 – Doprava

Sibeliova – 02.2017 – 24hodinové koncentrace PM10

Sibeliova – 02.2017 – Větrná růžice

Sibeliova – 02.2017 – Distribuce průměrných hodinových hodnot (všední den)

Sibeliova – 02.2017 – Distribuce průměrných hodinových hodnot (víkend)

NO2NO2PM10PM2,5BaPteplotavlhkosttlakrychlost větrudoprava
datumden[ppb][µg/m3][µg/m3][µg/m3][ng/m3][oC][%][hPa][m/s][nr/24hod]
1.2.2017st32,863,997-2,3979850,472 553
2.2.2017čt29,056,57085,93,54-1,51009810,772 956
3.2.201727,052,791-0,21009750,572 425
4.2.2017so28,355,1991,91009710,444 705
5.2.2017ne21,241,3134,6909701,041 607
6.2.2017po16,832,8442,2999791,268 869
7.2.2017út18,736,460-0,2969850,869 356
8.2.2017st16,933,06061,55,17-2,0909890,970 987
9.2.2017čt17,935,061-2,7849931,170 706
10.2.201717,434,063-0,2879891,969 832
11.2.2017so8,817,2381,4869891,947 972
12.2.2017ne14,828,8402,3809941,342 466
13.2.2017po35,869,8861,7769980,672 164
14.2.2017út37,272,69681,74,461,4789990,574 237
15.2.2017st47,592,61222,9789990,377 538
16.2.2017čt44,887,41274,8809950,477 361
17.2.201721,742,3695,6899870,977 893
18.2.2017so14,828,9135,2879900,850 708
19.2.2017ne13,927,0205,3789871,348 533
20.2.2017po10,420,32219,70,66,4879822,575 383
21.2.2017út7,715,079,1819762,576 956
22.2.2017st6,312,3910,2829723,079 973
23.2.2017čt8,717,0796679 823
24.2.20175,210,186,1629712,378 169
25.2.2017so10,119,7144,2659851,153 282
26.2.2017ne13,927,21511,01,047,3519801,648 686
27.2.2017po19,037,1229,1549731,980 379
28.2.2017út11,422,3197,3759632,679 957
Metodika měření potenciálního vlivu TKB na kvalitu ovzduší v okolí portálů a výdechů TKB a souvisejících komunikací.