Špejchar: imise 3. měření

 1. Úvodní stránka
 2. chevron_right
 3. Dopady projektu
 4. chevron_right
 5. Imise
 6. chevron_right
 7. Špejchar
 8. chevron_right
 9. Špejchar: imise 3. měření

3. etapa měření (22. 8. až 18. 9. 2016)

 • Intenzita dopravy zde byla více jak 36 tisíc vozidel/24 hodin o víkendech a 41,6 tisíc vozidel/24 hodin v pracovních dnech (situaci zde zásadně ovlivnila uzavírka Korunovační ulice).
 • Krátkodobý imisní limit stanovený přílohou č. 1 zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. pro NO2 (200 µg/m3/hod.) byl v průběhu měřeného období jednou překročen (28. 8. 2016 hodnotou 250 µg/m3), ve zbylém období nepřekročily hodinové hodnoty 170 µg/m3/hod.
 • Krátkodobý imisní limit stanovený pro PM10 (50 µg/m3/24hod.) byl v průběhu měřeného období jednou (13. 9. 2016) překročen, a to o 2 µg/m3.
 • 24hodinové hodnoty suspendovaných částic frakce PM2,5 se pohybovaly v rozsahu od 18 do 41 µg/m3, s maximální hodnotou 10. září; u benzo[a]pyrenu (BaP) v rozmezí 0,02 až 0,17 ng/m3 – což jsou hodnoty v městských lokalitách s vyšším výskytem lokálních topenišť pro netopnou sezónu charakteristické.
 • Hodinové hodnoty NO2, PM10 a intenzity dopravy měly velkoměstský průběh, s ranním a odpoledním výraznějším maximem, sedlem v poledních hodinách a s výrazným nočním minimem. Průběh 24hodinových hodnot suspendovaných částic frakce PM10 neměl výraznější týdenní cyklus.
 • Dobrá úroveň shody průběhu měřených hodnot PM10 a NO2 s ostatními měřicími místy a s měřicími stanicemi AIM ČHMÚ nasvědčuje tomu, že se zde vliv dopravy částečně kombinuje s městským pozadím případně lokálními zdroji.
 • V době měření se stále jednalo o dopravně významně zatíženou lokalitu. Odečtené hodnoty intenzity dopravy v měřeném období (srpen až září 2016) byly 41,6 tisíc vozidel/24 hodin ve všední dny a 36 tisíc o víkendech.
 • V průběhu III. etapy bylo naměřeno jedno překročení krátkodobého hodinového imisního limitu stanoveného pro NO2 (200 µg/m3) a jedno překročení 24hodinového imisního limitu stanoveného pro PM10 (50 µg/m3).
 • Proti srpnu 2015 je průměrná hodnota za měřené období zvýšena u frakce PM10 o ≈ 9 µg/m3, u NO2 o ≈ 12 µg/m3 a u frakce PM2,5 o 16 µg/m3. Průměr hodnot BaP je mírně snížený o 0,25 ng/m3.
 • Odhad překročení ročních imisních limitů (průměr únor 2016 a srpen až září 2016) naznačuje, že zde byl pravděpodobně překročen roční imisní limit NO2 (40 µg/m3) a to o 2 µg/m3. U suspendovaných částic frakce PM10 a u benzo[a]pyrenu roční imisní limit pravděpodobně překročen nebyl. U frakce suspendovaných částic PM2,5 odhad ročního průměru překročil 20 µg/m3.

Výše uvedené zhodnocení dosavadních výsledků měření vůči jednotlivým imisním limitům se vztahuje pouze k příslušnému místu měření, nacházejícímu se v těsné blízkosti komunikace (bodová informace). Vyhodnocení vlivu zkušebního provozu TKB na okolní obytné prostory, včetně porovnání s imisními limity, bude možné až po zpracování rozptylových studií (matematické modely řešící komplexně dané lokality s uvažováním změn intenzit dopravy v celé přilehlé komunikační síti).

Špejchar – 09.2016 – NO2 a PM10

Špejchar – 09.2016 – Mikroklima

Špejchar – 09.2016 – Doprava

Špejchar – 09.2016 – 24hodinové hodnoty PM10

Špejchar – 09.2016 – Větrná růžice

Špejchar – 09.2016 – Distribuce průměrných hodinových hodnot (všechny dny)

Špejchar – 09.2016 – Distribuce průměrných hodinových hodnot (víkend)

NO2NO2PM10PM2,5BaPteplotavlhkosttlaksměr větrurychlost větrudoprava
datumden[ppb][µg/m3][µg/m3][µg/m3][ng/m3][oC][%][hPa][grad][m/s][nr/24hod]
22.8.2016po17,133,417,119,1589961650,236 630
23.8.2016út18,536,223,119,30,0721,6579971990,636 543
24.8.2016st29,858,231,222,2589972060,737 942
25.8.2016čt32,663,532,723,1519942151,339 028
26.8.201628,054,629,724,0479912281,536 799
27.8.2016so25,549,732,823,8519912150,927 831
28.8.2016ne26,151,039,526,0529882251,027 689
29.8.2016po27,854,231,1p0,0221,3839882090,636 661
30.8.2016út13,726,617,118,3589951630,736 409
31.8.2016st31,561,432,518,6559942160,838 761
1.9.2016čt31,461,233,020,9529922020,436 958
2.9.201636,871,840,222,4559912300,421 096
3.9.2016so22,744,327,121,5569892300,529 998
4.9.2016ne16,832,819,918,40,0321,6599851810,730 362
5.9.2016po9,718,919,117,779987860,637 320
6.9.2016út8,817,211,118,0649951400,736 190
7.9.2016st31,862,032,821,3609941980,749 521
8.9.2016čt31,461,237,023,1569872440,950 936
9.9.201624,748,234,623,5599882150,752 070
10.9.2016so28,054,638,241,30,1724,0609892090,742 803
11.9.2016ne26,151,032,723,8549892220,540 324
12.9.2016po40,378,542,523,9559912240,748 914
13.9.2016út35,669,551,923,7549892050,648 745
14.9.2016st26,251,040,523,4519872001,750 205
15.9.2016čt27,052,641,922,7479862081,950 197
16.9.201624,447,747,133,60,0421,9689841910,452 374
17.9.2016so12,424,133,118,4949801620,546 490
18.9.2016ne10,520,416,916,3849821611,144 679
Metodika měření potenciálního vlivu TKB na kvalitu ovzduší v okolí portálů a výdechů TKB a souvisejících komunikací.