Špejchar: imise 4 měření

 1. Úvodní stránka
 2. chevron_right
 3. Dopady projektu
 4. chevron_right
 5. Imise
 6. chevron_right
 7. Špejchar
 8. chevron_right
 9. Špejchar: imise 4 měření

4. etapa měření (1. 2. až 28. 2. 2017)

Prvních 14 dní kampaně proběhlo v období mimořádně nepříznivých rozptylových podmínek, kdy byl v Praze vyhlášen II. stupeň smogové situace – regulace. V průběhu měřeného období:

 • Krátkodobý imisní limit stanovený přílohou č. 1 zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. pro NO2 (200 µg/m3/hod.) nebyl v měřeném období překročen, a to ani za smogové situace. Maximální naměřená hodinová hodnota NO2 byla 141,2 µg/m3.
 • Krátkodobý imisní limit stanovený pro PM10 (50 µg/m3/24hod.) byl v průběhu měřeného období překročen celkem 13krát (a dvakrát byla naměřena hraniční hodnota); výhradně v období zhoršených rozptylových podmínek za smogové situace (1. – 16. 2. 2017), v dalším měřeném období limit nebyl překročen. Maximální 24hodinová hodnota PM10 ≈ 122 µg/m3 byla naměřená 16. 2. 2017, když v Praze vrcholila smogová situace.
 • 24hodinové hodnoty suspendovaných částic frakce PM2,5 se pohybovaly v rozsahu od 12 do 64 µg/m3; benzo[a]pyrenu (BaP) v rozmezí 0,76 až 4,79 ng/m3. Maximální hodnoty byly měřeny vždy v období od 1. do 16. února, v období smogové situace, kdy byly, shodně se stanicemi AIM v Praze, měřeny 5 až téměř 10krát vyšší hodnoty než za normálních podmínek.
 • Hodinové hodnoty NO2, PM10 přes postupnou kumulaci škodlivin v ovzduší v první polovině února zachovávaly typický velkoměstský průběh, s ranním a odpoledním až večerním vyšším maximem, sedlem v poledních hodinách a s nočním minimem. Průběh 24hodinových hodnot suspendovaných částic frakce PM10 v podstatě zachovával charakter týdenních cyklů s víkendovými minimy.
 • Odhad shody se souběžně měřenými hodnotami PM10 a NO2 na stanicích AIM v Praze a v okolí TKB a na stanicích provozovaných ČHMÚ lze považovat za velmi dobrý. I zde se projevují vlivy dalších okolních zdrojů (za zvláště významný můžeme považovat v době smogové situace příspěvek lokálních topenišť ve vilové čtvrti položené severně od měřicího místa), které ztěžují kvantifikaci vlivu dopravy.
 • Měření potvrdilo, že se jedná o dopravně významně zatíženou lokalitu. Odečtené hodnoty intenzity povrchové dopravy v únoru 2017 potvrdily význam zprovoznění Korunovační ulice, která zajišťuje propojení Prahy 6 s centrem. V porovnání se srpnem až zářím 2016 počty vozidel klesly o víkendech na 18,4 tisíce (pokles na polovinu) a ve všední dny na 24,5 tisíc vozidel (pokles o téměř 17 tisíc vozidel denně).
 • Velmi nepříznivé rozptylové podmínky a smogová situace v první polovině února 2017 vedly k tomu, že po meziročním nárůstu průměrné hmotnostní koncentrace frakce PM10 mezi srpnem 2015 a srpnem 2016 o 9 µg/m3, byl rozdíl mezi únorem 2016 a únorem 2017 více než dvojnásobný – 24 µg/m3. Na druhou stranu v případě oxidu dusičitého (NO2) po nárůstu mezi srpnem 2015 a srpnem 2016 o cca 11,8 µg/m3 lze při srovnání února 2016 a 2017 identifikovat srovnatelný meziroční nárůst 12,2 µg/m3. Výrazné zhoršení mezi topnými sezónami 2016 a 2017 dále vykázaly hodnoty frakce PM2,5 (nárůst o 22 µg/m3) a BaP (o 1,91 ng/m3). Jedná se ale pouze o orientační údaje – dlouhé období nepříznivých rozptylových podmínek neumožňuje odhadnout dopad změn intenzit dopravy na kvalitu prostředí; platí i to, že souběžně se snížením intenzity dopravy na ulici Milady Horákové se zde zároveň zvýšila plynulost dopravy.
 • Odhad překročení ročních imisních limitů ovlivnila smogová situace v první polovině února natolik, že odhad průměrů za období srpen až září 2016 a únor 2017 není reprezentativní ani na orientační úrovni.

Špejchar – 02.2017 – NO2 a PM10

Špejchar – 02.2017 – Mikroklima

Špejchar – 02.2017 – Doprava

Špejchar – 02.2017 – 24hodinové koncentrace PM10

Špejchar – 02.2017 – Větrná růžice

Špejchar – 02.2017 – Distribuce průměrných hodinových hodnot (všechny dny)

Špejchar – 02.2017 – Distribuce průměrných hodinových hodnot (víkend)

NO2NO2PM10PM2,5BaPteplotavlhkosttlakrychlost větrudoprava
datumden[ppb][µg/m3][µg/m3][µg/m3][ng/m3][oC][%][hPa][m/s][nr/24hod]
1.2.2017st34,767,682,6-1,9939900,123 949
2.2.2017čt33,665,570,257,33,37-1,0959870,424 933
3.2.201727,353,288,40,3989810,123 889
4.2.2017so29,256,987,82,2999780,119 024
5.2.2017ne26,351,350,84,5819770,316 469
6.2.2017po17,233,449,82,6889840,822 565
7.2.2017út17,534,155,40,5819900,422 600
8.2.2017st16,933,049,534,53,93-1,4739930,723 475
9.2.2017čt19,538,052,7-2,1679971,323 468
10.2.201724,447,560,90,5699942,224 873
11.2.2017so16,732,638,62,1679942,018 285
12.2.2017ne23,245,344,92,9639981,116 469
13.2.2017po38,474,874,41,46410020,324 928
14.2.2017út41,180,294,464,44,790,77210030,126 333
15.2.2017st50,999,3115,92,07310030,025 894
16.2.2017čt42,382,6121,73,97310000,226 627
17.2.201730,860,086,05,7799920,123 807
18.2.2017so18,836,722,55,6759940,220 170
19.2.2017ne21,441,742,35,2699930,219 483
20.2.2017po16,532,238,118,70,767,0759880,324 408
21.2.2017út16,131,314,99,4699830,524 553
22.2.2017st14,227,615,210,2719790,416 513
23.2.2017čt17,634,215,011,7589730,327 825
24.2.201711,422,216,66,6529770,726 803
25.2.2017so19,137,219,24,7559910,419 977
26.2.2017ne19,437,819,412,21,096,9479861,217 747
27.2.2017po23,846,525,28,6479812,026 030
28.2.2017út18,235,526,87,5669721,524 962
Metodika měření potenciálního vlivu TKB na kvalitu ovzduší v okolí portálů a výdechů TKB a souvisejících komunikací.