Svatovítská: imise 2. měření

2. etapa měření (2. 2. až 29. 2. 2016)

Intenzita dopravy se pohybovala od 30 tisíc vozidel/24 hodin o víkendech, po více než 45 tisíc vozidel/24 hodin v pracovních dnech. Imisní limit stanovený přílohou č. 1 zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. pro NO2 (200 µg/m3/hod.) a imisní limit PM10 (50 µg/m3/24hod.) nebyly překročeny. Maximální naměřená hodinová hodnota NO2 byla 78 µg/m3; maximální naměřená 24hodinová hodnota PM10 byla 39 µg/m3. 24hodinové hodnoty benzo[a]pyrenu (BaP) se pohybovaly v rozmezí 0,13 až 1,74 ng/m3, suspendovaných částic frakce PM2,5 v  rozsahu od 10 do 30 µg/m3, nejvyšší hodnoty byly naměřeny 27. až 28. 2. 2016, v období nepříznivých rozptylových podmínek. Průběhy hodinových hodnot NO2 a PM10 měly většinou vyšší ranní a nižší odpolední maximum, snížení v poledních hodinách a výrazné noční minimum. Měřené hodnoty slabě korelovaly s průběhem intenzity dopravy, na druhou stranu dobře až velmi dobře korelovaly s městskými měřicími stanicemi AIM ČHMÚ, i když i zde se projevovala závislost na aktuálních meteorologických podmínkách.

Měření potvrdilo, že se jedná o významný dopravní uzel/křižovatku. V oblasti byl zaznamenán i vliv okolních lokálních zdrojů.

Svatovítská – 02.2016 – NO2 a PM10

Svatovítská - 02.2016 - NO2 a PM10

Svatovítská – 02.2016 – Mikroklima

Svatovítská - 02.2016 - Mikroklima

Svatovítská – 02.2016 – Doprava

Svatovítská - 02.2016 - doprava

Svatovítská – 02.2016 – 24hodinové hodnoty PM10

Svatovítská - 02.2016 - PM10 za 24 hodin

Svatovítská – 02.2016 – Větrná růžice

Svatovítská - 02.2016 - větrná růžice

Svatovítská – 02.2016 – Distribuce průměrných hodinových hodnot (všední den)

Svatovítská - 02.2016 - distribuce pracovní den

Svatovítská – 02.2016 – Distribuce průměrných hodinových hodnot (víkend)

Svatovítská - 02.2016 - distribuce víkend

NO2NO2PM10PM2,5BaPteplotavlhkosttlaksměr větrurychlost větrudoprava
datumden[ppb][µg/m3][µg/m3][µg/m3][ng/m3][oC][%][hPa][grad][m/s][nr/24hod]
2.2.2016út7,615,09,310,3719882223,2
3.2.2016st12,324,310,45,8759882502,2
4.2.2016čt9,719,28,410,30,333,6769932432,6
5.2.20169,819,412,24,5759972412,1
6.2.2016so16,833,218,76,7809921431,3
7.2.2016ne16,031,728,04,4839811481,3
8.2.2016po16,031,78,88,8649771953,7
9.2.2016út7,414,69,18,9679711882,7
10.2.2016st11,522,87,411,50,135,6689682492,6
11.2.2016čt8,917,68,94,8749762372,8
12.2.201610,019,817,83,2769761491,5
13.2.2016so17,935,526,12,9789681531,1
14.2.2016ne17,835,216,87,2749641971,9
15.2.2016po11,322,421,16,5779822511,5
16.2.2016út11,623,015,924,01,032,08110042662,3
17.2.2016st10,620,922,30,189995902,0
18.2.2016čt19,338,221,72,6779902120,9
19.2.201619,438,433,92,9759912351,1
20.2.2016so14,829,410,34,2779902123,2
21.2.2016ne6,312,44,310,6799812363,5
22.2.2016po5,911,79,615,40,0911,5629792373,443 440
23.2.2016út13,827,49,73,4919812521,6
24.2.2016st12,925,69,43,1759882361,9
25.2.2016čt14,428,625,80,8789832291,245 592
26.2.201622,143,822,71,3689851661,245 920
27.2.2016so18,837,229,31,370982951,733 377
28.2.2016ne16,733,138,929,81,742,1859862011,430 067
29.2.2016po14,929,620,32,7919871312,542 702
Metodika měření potenciálního vlivu TKB na kvalitu ovzduší v okolí portálů a výdechů TKB a souvisejících komunikací.