Svatovítská: imise 3. měření

3. etapa měření (22. 8. až 18. 9. 2016)

  • Intenzita dopravy zde byla cca 36,5 tisíc vozidel/24 hodin o víkendech a více než 41,5 tisíc vozidel/24 hodin v pracovních dnech.
  • Krátkodobý imisní limit stanovený přílohou č. 1 zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. pro NO2 (200 µg/m3/hod.) nebyl v průběhu měřeného období překročen; maximální naměřená hodinová hodnota NO2 byla 161,7 µg/m3.
  • Krátkodobý imisní limit stanovený pro PM10 (50 µg/m3/24hod.) nebyl v průběhu III. etapy měření překročen; maximální naměřená hodinová hodnota PM10 byla 45,9 µg/m3.
  • 24hodinové hodnoty suspendovaných částic frakce PM2,5 se pohybovaly v rozsahu od 10 do 24 µg/m3, s maximální hodnotou 10. září; u benzo[a]pyrenu (BaP) v rozmezí 0,03 až 0,12 ng/m3 – což jsou hodnoty v městských lokalitách s vyšším výskytem lokálních topenišť pro netopnou sezónu charakteristické.
  • Hodinové hodnoty NO2, PM10 a intenzity dopravy měly velkoměstský průběh, s ranním a odpoledním výraznějším maximem, sedlem v poledních hodinách a s výrazným nočním minimem. Průběh 24hodinových hodnot suspendovaných částic frakce PM10 neměl výraznější týdenní cyklus.
  • Dobrá shoda průběhu měřených hodnot PM10 a NO2 s ostatními měřicími místy a s měřicími stanicemi AIM ČHMÚ nasvědčuje tomu, že se zde vliv intenzivní dopravní zátěže kombinuje s městským pozadím.
  • Měření potvrdilo, že se jedná o dopravně významně zatíženou lokalitu. Odečtené hodnoty intenzity dopravy v měřeném období (srpen až září 2016) na Prašném mostě byly 41,5 tisíc vozidel/24 hodin ve všední dny a 36,5 tisíc o víkendech.
  • V průběhu III. etapy nebylo naměřeno překročení krátkodobého hodinového imisního limitu stanoveného pro NO2 (200 µg/m3) ani překročení 24hodinového imisního limitu stanoveného pro PM10 (50 µg/m3).
  • Proti srpnu 2015 je průměrná hodnota za měřené období zvýšena u frakce PM10 o ≈ 4 µg/m3, u NO2 o ≈ 15 µg/m3 a u frakce PM2,5 o 2 µg/m3. Průměr hodnot BaP je mírně snížený až srovnatelný.
  • Odhad překročení ročních imisních limitů (průměr únor 2016 a srpen až září 2016) naznačuje, že zde byl, shodně s obdobím srpen 2015 a únor 2016, pravděpodobně překročen roční imisní limit NO2 (40 µg/m3), a to o 1 µg/m3. V případě suspendovaných částic frakce PM10 a PM2,5 a benzo[a]pyrenu stanovené roční imisní limity na měřicím místě portál Svatovítská překročeny nebyly.

Výše uvedené zhodnocení dosavadních výsledků měření vůči jednotlivým imisním limitům se vztahuje pouze k příslušnému místu měření, nacházejícímu se v těsné blízkosti komunikace (bodová informace). Vyhodnocení vlivu zkušebního provozu TKB na okolní obytné prostory, včetně porovnání s imisními limity, bude možné až po zpracování rozptylových studií (matematické modely řešící komplexně dané lokality s uvažováním změn intenzit dopravy v celé přilehlé komunikační síti).

Svatovítská – 09.2016 – NO2 a PM10

Svatovítská – 09.2016 – Mikroklima

Svatovítská – 09.2016 – Doprava

Svatovítská – 09.2016 – 24hodinové hodnoty PM10

Svatovítská – 09.2016 – Větrná růžice

Svatovítská – 09.2016 – Distribuce průměrných hodinových hodnot (všechny dny)

Svatovítská – 09.2016 – Distribuce průměrných hodinových hodnot (víkend)

NO2NO2PM10PM2,5BaPteplotavlhkosttlaksměr větrurychlost větrudoprava
datumden[ppb][µg/m3][µg/m3][µg/m3][ng/m3][oC][%][hPa][grad][m/s][nr/24hod]
22.8.2016po14,628,511,219,4679992410,953 467
23.8.2016út23,545,814,714,10,0522,56210002300,653 847
24.8.2016st33,565,420,523,7639991130,754 472
25.8.2016čt34,367,021,623,8599961050,855 614
26.8.201628,054,518,924,8539941520,552 609
27.8.2016so31,260,821,125,1549941080,641 180
28.8.2016ne27,653,926,626,5589901540,542 680
29.8.2016po29,056,625,212,80,0322,3809912290,555 095
30.8.2016út18,035,113,519,6629982901,155 618
31.8.2016st34,166,618,919,8609971110,957 753
1.9.2016čt37,673,422,121,7589941780,855 972
2.9.201639,176,226,723,6599941720,628 821
3.9.2016so25,750,221,021,8639921800,944 131
4.9.2016ne19,337,616,09,80,0321,6659881691,444 166
5.9.2016po8,416,38,317,9809902511,729 812
6.9.2016út13,826,910,618,8719992991,831 152
7.9.2016st31,260,921,322,2659971551,231 469
8.9.2016čt30,459,332,323,9639901371,231 898
9.9.201630,158,730,224,4639911620,931 308
10.9.2016so32,062,435,123,40,1224,9649911920,730 385
11.9.2016ne35,669,430,225,0579921440,630 379
12.9.2016po46,791,138,124,9589931030,730 416
13.9.2016út44,286,145,524,7579921130,930 620
14.9.2016st35,769,645,924,2559911041,630 675
15.9.2016čt35,669,430,023,150989561,729 962
16.9.201633,064,444,924,00,0322,9669871640,830 596
17.9.2016so16,532,229,618,8949842751,129 891
18.9.2016ne14,027,313,917,1899861491,429 871
Metodika měření potenciálního vlivu TKB na kvalitu ovzduší v okolí portálů a výdechů TKB a souvisejících komunikací.