Svatovítská: imise 4. měření

4. etapa měření (1. 2. až 28. 2. 2017)

Prvních 14 dní kampaně proběhlo v období mimořádně nepříznivých rozptylových podmínek, kdy byl v Praze vyhlášen II. stupeň smogové situace – regulace. V průběhu měřeného období:

  • Nebyl krátkodobý imisní limit stanovený přílohou č. 1 zákona o ochraně ovzduší č. 201/201 Sb. pro NO2 (200 µg/m3/hod.) překročen. Maximální naměřená hodinová hodnota NO2 byla 96 µg/m3.
  • Krátkodobý imisní limit stanovený pro PM10 (50 µg/m3/24hod.) byl v průběhu měřeného období překročen celkem 13krát; výhradně v období zhoršených rozptylových podmínek za smogové situace (1. – 16. 2. 2017), v dalším měřeném období limit nebyl překročen. Maximální 24hodinová hodnota PM10 ≈ 108 µg/m3 byla naměřená 16. 2. 2017, když v Praze vrcholila smogová situace.
  • 24hodinové hodnoty suspendovaných částic frakce PM2,5 se pohybovaly v rozsahu od 12 do 87 µg/m3; benzo[a]pyrenu (BaP) v rozmezí 0,78 až 4,83 ng/m3. Maximální hodnoty byly měřeny vždy v období od 1. do 16. února, v období smogové situace, kdy byly, shodně se stanicemi AIM v Praze, měřeny 5 až téměř 10krát vyšší hodnoty než za normálních podmínek.
  • Průběh hodinových hodnot NO2 a PM10 si přes postupnou kumulaci škodlivin v ovzduší v první polovině února zachoval typický velkoměstský průběh, s ranním a odpoledním maximem, sedlem v poledních hodinách a s výrazným nočním minimem. Průběh 24hodinových hodnot suspendovaných částic frakce PM10 v podstatě zachovával charakter týdenních cyklů s víkendovými minimy.
  • Odhad shody se souběžně měřenými hodnotami PM10 a NO2 na stanicích AIM v Praze a v okolí TKB a na stanicích provozovaných ČHMÚ lze považovat, zvláště v případě frakce PM10, za velmi dobrý.
  • V období od srpna 2016 do února 2017 zde nebylo zaznamenáno navýšení intenzity povrchové dopravy, což může být způsobeno jak naplněním kapacity komunikací zahrnujících i kruhový objezd na Vítězném náměstí, tak dokončením oprav Korunovační ulice v prosinci 2016.
  • Měření potvrdilo, že se jedná o dopravně významně zatíženou lokalitu. Odečtené hodnoty intenzity dopravy v měřeném období byly srovnatelné s obdobím srpen 2016 až září 2016; tj. 45 tisíc vozidel/24 hodin ve všední dny a okolo 32 tisíc o víkendech.
  • Velmi nepříznivé rozptylové podmínky a smogová situace v první polovině února 2017 vedly k tomu, že po meziročním nárůstu průměrné hmotnostní koncentrace frakce PM10 mezi srpnem 2015 a srpnem 2016 o 4 µg/m3, byl rozdíl mezi únorem 2016 a únorem 2017 až 27 µg/m3. V případě oxidu dusičitého (NO2) po nárůstu mezi srpnem 2015 a srpnem 2016 o cca 15 µg/m3 lze při srovnání února 2016 a 2017 identifikovat podobný meziroční nárůst 18 µg/m3 (sezónně se tedy situace významně nezměnila). Výrazné zhoršení mezi topnými sezónami 2016 a 2017 dále vykázaly hodnoty frakce PM2,5 (nárůst o 34 µg/m3) a BaP (o 2,16 ng/m3). Jedná se ale pouze o orientační údaje – dlouhé období nepříznivých rozptylových podmínek neumožňuje odhadnout dopad změn intenzit dopravy na této křižovatce se dvěma portály TKB na kvalitu prostředí.
  • Odhad ročních hodnot (srpen 2016 – únor 2017) ovlivnila smogová situace v první polovině února, případný odhad by proto nebyl reprezentativní ani na orientační úrovni.

Svatovítská – 02.2017 – NO2 a PM10

Svatovítská – 02.2017 – Mikroklima

Svatovítská – 02.2017 – Doprava

Svatovítská – 02.2017 – 24hodinové koncentrace PM10

Svatovítská – 02.2017 – Větrná růžice

Svatovítská – 02.2017 – Distribuce průměrných hodinových hodnot (všechny dny)

Svatovítská – 02.2017 – Distribuce průměrných hodinových hodnot (víkend)

NO2NO2PM10PM2,5BaPteplotavlhkosttlakrychlost větrudoprava
datumden[ppb][µg/m3][µg/m3][µg/m3][ng/m3][oC][%][hPa][m/s][nr/24hod]
1.2.2017st27,353,283,8-1,989,19940,745 485
2.2.2017čt27,052,659,487,12,89-1,392,39910,945 582
3.2.201721,040,980,60,295,19850,542 804
4.2.2017so23,245,275,52,096,99820,731 231
5.2.2017ne21,642,025,94,685,19811,029 395
6.2.2017po17,133,244,92,290,39891,341 670
7.2.2017út20,239,361,8-0,187,09941,441 702
8.2.2017st20,640,154,257,24,83-1,780,69991,642 280
9.2.2017čt25,249,156,5-2,376,710022,643 548
10.2.201724,247,254,0-0,279,89982,244 530
11.2.2017so21,141,135,91,478,39991,631 883
12.2.2017ne25,249,141,42,174,110041,730 665
13.2.2017po35,268,775,31,671,810101,046 525
14.2.2017út37,072,291,183,84,641,174,310110,747 325
15.2.2017st38,875,4112,02,375,710120,547 811
16.2.2017čt33,865,6116,34,875,310050,447 660
17.2.201725,449,455,05,783,49971,247 056
18.2.2017so15,029,314,95,381,79991,234 283
19.2.2017ne20,339,626,25,175,19961,232 853
20.2.2017po18,435,924,319,60,786,582,19922,445 538
21.2.2017út15,630,57,09,576,99862,845 171
22.2.2017st15,029,28,610,679,09833,227 920
23.2.2017čt17,935,010,012,167,09772,549 003
24.2.201711,221,88,16,060,99813,348 706
25.2.2017so16,432,017,24,162,49941,635 697
26.2.2017ne20,640,219,012,30,997,052,59901,630 292
27.2.2017po27,553,628,58,755,99841,947 747
28.2.2017út19,838,719,57,772,09752,746 434
Metodika měření potenciálního vlivu TKB na kvalitu ovzduší v okolí portálů a výdechů TKB a souvisejících komunikací.