V Holešovičkách

  1. Úvodní stránka
  2. chevron_right
  3. Dopady projektu
  4. chevron_right
  5. Imise
  6. chevron_right
  7. V Holešovičkách

1. měření

Před uvedením TKB do provozu.

2. měření

Měření provedená v únoru 2016.

3. měření

Měření provedená v září 2016.

4. měření

Měření provedená v únoru 2017.

V Holešovičkách: měření imisí

Při přípravě projektu bylo navrženo vždy několik variant měřicích míst, finální byla vybrána OCP MHMP. Měřicí místa byla vybírána s cílem získat výsledky, které umožní komplexní posouzení potenciálního vlivu provozu TKB na kvalitu ovzduší. Měření imisí proto probíhala v přímém okolí portálů a výduchů TKB a u navazujících komunikací, u kterých byl předpoklad významných změn intenzity dopravy.

V Holešovičkách

Měřicí místo – na hraně komunikace směrem do centra u křižovatky s Valčíkovou ulicí.

Významná dopravní tepna, která spojuje centrum Prahy s D8, severní částí Středočeského kraje a okolními satelity v okrese Praha-východ. Slouží i jako tranzit ve směru na D1 a na západní a jižní Čechy. Už před uvedením TKB do provozu zde hustota dopravy v obou směrech dosahovala úrovně 70 tisíc vozidel/24 hodin. Okolní vilová čtvrť Pelc–Tyrolka může být v zimním období (topné sezóně) významným zdrojem emisí z lokálních (domácích) topenišť. Vzhledem ke kapacitě komunikace je zde předpoklad vzniku dopravních kolon, údolní poloha a blízkost Vltavy navíc může vést k častějšímu vzniku zvýšené zátěže prostředí.

Místo reprezentovalo (i před spuštěním TKB do provozu) dopravně silně zatíženou obydlenou oblast – vilovou čtvrť.

Souhrnně po 4 etapách měření

Ulice V Holešovičkách představovala už před spuštěním TKB do provozu dopravně velmi silně exponovanou komunikaci položenou v údolí, sevřenou mezi hustou síť rodinných domů a vil. Po uvedení TKB do provozu se v období 2016 – 2017 zde stabilizovaly dopravní intenzity na úrovni cca 85 tisíc vozidel ve všední den a 65 tisíc vozidel/24 hodin o víkendech. Celkový nárůst počtu projíždějících vozidel se po spuštění TKB do provozu v únoru 2017 pohyboval mezi 10 až 15 tisíci vozidel/24 hodin.

Měření prokázalo, že zde může, zvláště v období nepříznivých podmínek docházet k překračování krátkodobých imisních limitů frakce PM10 (50 µg/m3/24hodin), že zde pravděpodobně je, byl a bude překračován roční imisní limit (40 µg/m3) stanovený pro NO2. Naopak, v případě suspendovaných částic frakce PM10, PM2,5 a benzo[a]pyrenu je/bude pravděpodobnost překročení platných ročních imisních limitů více záviset na dalších spolupůsobících zdrojích a rozptylových podmínkách v lokalitě.

Zásadním problém je uzavřenost lokality a poloha komunikace v zářezu mezi svahy s vysokým počtem rodinných obytných domů. Na druhou stranu otevření TKB zvýšilo plynulost provozu.

Metodika měření potenciálního vlivu TKB na kvalitu ovzduší v okolí portálů a výdechů TKB a souvisejících komunikací.