V Holešovičkách: imise 1. měření

1. etapa měření (24. 8. až 20. 9. 2015)

Intenzita dopravy se před spuštěním TKB do provozu pohybovala od 51 tisíc vozidel/24 hodin o víkendech po více než 72 tisíc vozidel/24 hodin v pracovních dnech. Imisní limit stanovený přílohou č. 1 zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. pro NO2 (200 µg/m3/hod.) a imisní limit PM10 (50 µg/m3/24hod.) nebyly překročeny. Maximální naměřená hodinová hodnota NO2 byla 179 µg/m3; maximální naměřená 24hodinová hodnota PM10 byla 48 µg/m3. 24hodinové hodnoty benzo[a]pyrenu (BaP) se pohybovaly v rozmezí 0,06 až 0,64 ng/m3, suspendovaných částic frakce PM2,5 v rozsahu od 12 do 26 µg/m3, nejvyšší hodnoty byly naměřeny 31. 8. 2015 – poslední den prázdnin. Průběhy hodinových hodnot NO2 a PM10 měly většinou nižší ranní a vyšší odpolední maximum, snížení v poledních hodinách a výrazné noční minimum. Měřené hodnoty negativně korelovaly s průběhem intenzity dopravy, na druhou stranu dobře korelovaly s městskými měřicími stanicemi AIM ČHMÚ, i když se zde též projevila závislost na aktuálních meteorologických podmínkách.

Doprava zde byla majoritním a velmi významným zdrojem znečištění ovzduší i před spuštěním TKB do provozu. Kvůli omezenému provětrávání území lze očekávat zhoršené rozptylové podmínky a s tím související překračování imisních limitů.

V Holešovičkách – 09.2015 – NO2 a PM10

V Holešovičkách - 09.2015 - NO2 a PM10

V Holešovičkách – 09.2015 – Mikroklima

V Holešovičkách - 09.2015 - Mikroklima

V Holešovičkách – 09.2015 – Doprava

V Holešovičkách - 09.2015 - doprava

V Holešovičkách – 09.2015 – 24hodinové hodnoty PM10

V Holešovičkách - 09.2015 - PM10 za 24 hodin

V Holešovičkách – 09.2015 – Větrná růžice

V Holešovičkách - 09.2015 - větrná růžice

V Holešovičkách – 09.2015 – Distribuce průměrných hodinových hodnot (všední den)

V Holešovičkách - 09.2015 - distribuce pracovní den

V Holešovičkách – 09.2015 – Distribuce průměrných hodinových hodnot (víkend)

V Holešovičkách - 09.2015 - distribuce víkend

NO2NO2PM10PM2,5BaPteplotavlhkosttlaksměr větrurychlost větrudoprava
datumden[ppb][µg/m3][µg/m3][µg/m3][ng/m3][oC][%][hPa][grad][m/s][nr/24hod]
24.8.2015po21,442,322,822,3599851070,765 428
25.8.2015út19,638,817,519,4659912240,464 796
26.8.2015st29,859,016,314,30,1920,2519951210,465 629
27.8.2015čt39,878,711,322,6469911170,566 792
28.8.201527,855,114,424,0589921500,368 868
29.8.2015so23,045,610,224,2609991310,651 371
30.8.2015ne34,768,732,326,3579951440,451 107
31.8.2015po52,6104,148,427,2559901400,563 587
1.9.2015út40,981,024,120,90,0627,0509851720,463 614
2.9.2015st23,246,017,218,6639921760,465 194
3.9.2015čt26,151,721,418,5649901440,566 929
4.9.201525,550,622,418,0589902070,571 297
5.9.2015so23,646,615,716,1549892300,654 917
6.9.2015ne7,615,015,613,1649922711,150 109
7.9.2015po18,035,618,711,80,6413,0679972260,562 413
8.9.2015út24,348,116,114,4599981870,363 103
9.9.2015st33,365,921,813,9689981320,566 112
10.9.2015čt27,955,225,412,8729981350,662 887
11.9.201532,163,630,514,4749951190,670 690
12.9.2015so29,458,236,716,3709951170,658 439
13.9.2015ne24,849,042,926,40,0719,0649901090,752 966
14.9.2015po34,468,240,917,1779841140,564 482
15.9.2015út31,863,022,517,2699871220,465 146
16.9.2015st41,882,720,719,8629811180,567 315
17.9.2015čt30,259,818,322,0599791780,766 515
18.9.201526,552,412,917,2619931870,472 012
19.9.2015so27,253,817,716,20,2017,4609961730,462 548
20.9.2015ne22,745,027,814,2649962130,458 863
Metodika měření potenciálního vlivu TKB na kvalitu ovzduší v okolí portálů a výdechů TKB a souvisejících komunikací.