V Holešovičkách: imise 2. měření

2. etapa měření (2. 2. až 29. 2. 2016)

Intenzita dopravy se pohybovala od 52 tisíc vozidel/24 hodin o víkendech po více než 82 tisíc vozidel/24 hodin ve všedních dnech (odhad nárůstu – cca 14 %). Imisní limit stanovený přílohou č. 1 zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. pro NO2 (200 µg/m3/hod.) nebyl překročen, imisní limit PM10 (50 µg/m3/24hod.) byl překročen celkem 8 krát – 17. až 19. 2. a 25. až 29. 2. 2016. Maximální naměřená hodinová hodnota NO2 byla 125 µg/m3; maximální naměřená 24hodinová hodnota PM10 byla 126 µg/m3, nejvyšší hodnoty byly naměřeny koncem měsíce února, v období nepříznivých rozptylových podmínek. Průběhy hodinových hodnot intenzity dopravy, NO2 a PM10 měly charakteristický velkoměstský průběh, většinou s  nižším ranním a vyšším odpoledním maximem, mírným snížením přes den a s výrazným nočním minimem. Měřené hodnoty slabě (u NO2) až velmi dobře (PM10) korelovaly s městskými měřicími stanicemi AIM ČHMÚ, i když i zde se projevovala závislost na aktuálních meteorologických podmínkách.

Měření po spuštění TKB do provozu potvrdilo vliv nárůstu dopravy na kvalitu ovzduší. V souvislosti se zhoršenými rozptylovými podmínkami způsobenými nízkou úrovní provětrávání oblasti, vlivem vysoké intenzity dopravy a působením lokálních spalovacích zdrojů lze zejména v zimním období očekávat překračování imisních limitů relevantních znečišťujících látek.

V Holešovičkách – 02.2016 – NO2 a PM10

V Holešovičkách - 02.2016 - NO2 a PM10

V Holešovičkách – 02.2016 – Mikroklima

V Holešovičkách - 02.2016 - Mikroklima

V Holešovičkách – 02.2016 – Doprava

V Holešovičkách - 02.2016 - doprava

V Holešovičkách – 02.2016 – 24hodinové hodnoty PM10

V Holešovičkách - 02.2016 - PM10 za 24 hodin

V Holešovičkách – 02.2016 – Větrná růžice

V Holešovičkách - 02.2016 - větrná růžice

V Holešovičkách – 02.2016 – Distribuce průměrných hodinových hodnot (všední den)

V Holešovičkách - 02.2016 - distribuce pracovní den

V Holešovičkách – 02.2016 – Distribuce průměrných hodinových hodnot (víkend)

V Holešovičkách - 02.2016 - distribuce víkend

NO2NO2PM10PM2,5BaPteplotavlhkosttlaksměr větrurychlost větrudoprava
datumden[ppb][µg/m3][µg/m3][µg/m3][ng/m3][oC][%][hPa][grad][m/s][nr/24hod]
2.2.2016út2,44,717,710,8729892450,8272 609
3.2.2016st5,310,421,35,2779891940,6174 483
4.2.2016čt4,38,419,80,453,3799922190,8475 347
5.2.20166,212,223,74,4799981990,5477 108
6.2.2016so19,337,635,16,683992900,8059 704
7.2.2016ne6,312,243,64,587983910,8551 572
8.2.2016po2,24,220,38,7679791720,6470 070
9.2.2016út3,46,620,29,1709721620,6175 470
10.2.2016st3,67,118,30,275,4719692140,8777 961
11.2.2016čt8,216,020,04,3789771940,7077 835
12.2.201616,231,531,83,280977950,7678 042
13.2.2016so6,913,442,53,681968860,8761 702
14.2.2016ne3,97,529,57,3799651020,4855 671
15.2.2016po18,936,937,76,4809691170,4674 107
16.2.2016út20,239,434,81,012,18510071360,6076 150
17.2.2016st36,771,6108,80,794995751,1074 422
18.2.2016čt35,869,976,93,0819931070,4977 217
19.2.201628,455,4114,53,0749941160,3480 716
20.2.2016so12,223,734,53,8829932150,5161 248
21.2.2016ne8,115,88,710,6839852401,1653 628
22.2.2016po9,618,711,70,1511,8669832541,3274 715
23.2.2016út25,549,733,52,9959851420,4773 807
24.2.2016st25,249,230,73,1789911710,5977 569
25.2.2016čt27,152,861,91,7799871300,5079 287
26.2.201638,374,760,41,3719891110,6281 841
27.2.2016so24,648,078,11,573986881,3459 884
28.2.2016ne24,447,6126,02,5899901000,7152 525
29.2.2016po25,449,666,52,9969901041,2173 259
Metodika měření potenciálního vlivu TKB na kvalitu ovzduší v okolí portálů a výdechů TKB a souvisejících komunikací.