V Holešovičkách: imise 3. měření

3. etapa měření (22. 8. až 18. 9. 2016)

  • Intenzita dopravy zde byla 65 tisíc vozidel/24 hodin o víkendech a 85 tisíc vozidel/24 hodin v pracovních dnech.
  • Krátkodobý imisní limit stanovený přílohou č. 1 zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. pro NO2 (200 µg/m3/hod.) nebyl v průběhu měřeného období překročen; maximální naměřená hodinová hodnota NO2 byla 133 µg/m3.
  • Krátkodobý imisní limit stanovený pro PM10 (50 µg/m3/24hod.) byl v průběhu III. etapy měření překročen pouze jednou – 17. 9. 2016, a to o 16 µg/m3; v ostatních dnech nepřekročily 24hodinové hodnoty frakce PM10 45 µg/m3.
  • 24hodinové hodnoty suspendovaných částic frakce PM2,5 zde nebyly hodnoceny po celé období, ale po 10. září překročily 30 µg/m3; u benzo[a]pyrenu (BaP) v rozmezí 0,04 až 0,19 ng/m3 – což nejsou hodnoty v městských lokalitách s okolním vyšším výskytem lokálních topenišť v netopné sezóně neobvyklé.
  • Hodinové hodnoty NO2, PM10 a intenzity dopravy měly velkoměstský průběh, s ranním a odpoledním vyšším maximem (vliv okolních lokálních topenišť), sedlem v poledních hodinách a s výrazným nočním minimem. Průběh 24hodinových hodnot suspendovaných částic frakce PM10 neměl výraznější týdenní cyklus.
  • Velmi slabá korelace průběhu měřených hodnot PM10 s ostatními měřicími místy a s měřicími stanicemi AIM ČHMÚ nasvědčuje tomu, že se zde na vliv intenzivní dopravní zátěže významně superponuje městské pozadí a lokálně působící zdroje.
  • Měření potvrdilo, že se jedná o dopravně, ale i dalšími typy zdrojů, významně zatíženou lokalitu. Pozorovaný nárůst dopravy v měřeném období (srpen až září 2015 a srpen až září 2016) je 18 % ve všední dny (ze 72 na 85 tisíc vozidel/24 hodin) a 27 % o víkendech (z 51 na 65 tisíc vozidel/24 hodin).
  • V průběhu III. etapy nebylo naměřeno překročení krátkodobého hodinového imisního limitu stanoveného pro NO2 (200 µg/m3), ale bylo naměřeno jedno překročení 24hodinového imisního limitu stanoveného pro PM10 (50 µg/m3).
  • Proti srpnu 2015 je průměrná hodnota za měřené období zvýšena u frakce PM10 o 4 µg/m3 a u frakce PM2,5 o 9 µg/m3 – zvýšil se zde tedy podíl frakce PM2,5. Průměr NO2 se naopak snížil (o cca 10 µg/m3) stejně jako průměr 24hodinových hodnot BaP, který se mírně snížil o cca 10 ng/m3. Příčinou může být i větší plynulost dopravy.
  • Odhad překročení ročních imisních limitů (průměr únor 2016 a srpen až září 2016) naznačuje, že zde nebyl pravděpodobně překročen žádný roční imisní limit. V případě NO2 je odhad ročního průměru na hranici překročení limitu.

Výše uvedené zhodnocení dosavadních výsledků měření vůči jednotlivým imisním limitům se vztahuje pouze k příslušnému místu měření, nacházejícímu se v těsné blízkosti komunikace (bodová informace). Vyhodnocení vlivu zkušebního provozu TKB na okolní obytné prostory, včetně porovnání s imisními limity, bude možné až po zpracování rozptylových studií (matematické modely řešící komplexně dané lokality s uvažováním změn intenzit dopravy v celé přilehlé komunikační síti).

V Holešovičkách – 09.2016 – NO2 a PM10

V Holešovičkách – 09.2016 – Mikroklima

V Holešovičkách – 09.2016 – Doprava

V Holešovičkách – 09.2016 – 24hodinové hodnoty PM10

V Holešovičkách – 09.2016 – Větrná růžice

V Holešovičkách – 09.2016 – Distribuce průměrných hodinových hodnot (všechny dny)

V Holešovičkách – 09.2016 – Distribuce průměrných hodinových hodnot (víkend)

NO2NO2PM10PM2,5BaPteplotavlhkosttlaksměr větrurychlost větrudoprava
datumden[ppb][µg/m3][µg/m3][µg/m3][ng/m3][oC][%][hPa][grad][m/s][nr/24hod]
22.8.2016po15,029,315,618,8639991200,384 367
23.8.2016út19,938,815,1p0,1121,6591001680,584 156
24.8.2016st24,648,020,522,560999560,782 556
25.8.2016čt24,147,020,622,954996520,983 881
26.8.201623,846,520,023,750994500,782 878
27.8.2016so26,651,921,123,851994600,660 365
28.8.2016ne24,247,128,025,754990710,462 935
29.8.2016po27,954,544,1p0,1021,181991690,482 974
30.8.2016út18,536,115,619,160998690,585 151
31.8.2016st25,850,317,018,756997560,784 162
1.9.2016čt29,557,619,721,053995810,483 904
2.9.201632,864,026,822,654994740,488 404
3.9.2016so23,846,523,521,3569921070,366 167
4.9.2016ne13,125,413,0p0,0421,2599871400,364 444
5.9.2016po11,823,016,717,1809901550,383 589
6.9.2016út14,828,912,618,466999800,582 444
7.9.2016st26,952,518,921,660997620,785 091
8.9.2016čt22,944,738,223,159989470,684 869
9.9.201630,058,530,823,758990690,591 909
10.9.2016so29,858,243,832,00,1924,160991670,568 956
11.9.2016ne29,757,828,624,252992760,566 005
12.9.2016po35,569,131,324,253993680,582 750
13.9.2016út34,066,233,424,251991650,784 442
14.9.2016st29,757,833,223,748990521,086 841
15.9.2016čt26,551,716,122,645988501,086 279
16.9.201628,856,144,723,20,0522,163986750,583 733
17.9.2016so16,432,165,718,196983870,566 001
18.9.2016ne12,524,326,815,992985670,764 983
Metodika měření potenciálního vlivu TKB na kvalitu ovzduší v okolí portálů a výdechů TKB a souvisejících komunikací.