V Holešovičkách: imise 4. měření

4. etapa měření (17. 2. až 16. 3. 2017)

 • Lokalita byla měřena až v období po skončení smogové situace v Praze, v druhé polovině března (okolo 14. až 15. 3.) byla zachycena krátká epizoda místního zhoršení rozptylových podmínek.
 • Průměrná intenzita dopravy byla v únoru 2017 srovnatelná s obdobím srpen-září 2016 – cca 85 tisíc vozidel/ 24hodin ve všední dny a 65 tisíc vozidel/24 hodin o víkendech.
 • Krátkodobý imisní limit stanovený přílohou č. 1 zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. pro NO2 (200 µg/m3/hod.) nebyl v průběhu měřeného období překročen; maximální hodinová hodnota NO2 naměřená 14. 3. 2017 byla 163 µg/m3.
 • Krátkodobý imisní limit stanovený pro PM10 (50 µg/m3/24hod.) byl v průběhu měřeného období jednou (14. 3. 2017) překročen; maximální hodinová hodnota PM10 naměřená téhož dne byla 84 µg/m3.
 • 24hodinové hodnoty suspendovaných částic frakce PM2,5 se pohybovaly v rozsahu od 9 do 29 µg/m3; u benzo[a]pyrenu (BaP) v rozmezí 0,24 až 3,17 ng/m3.
 • Hodinové hodnoty NO2, PM10 a intenzity dopravy zachovávaly typický velkoměstský průběh, s ranním a vyšším odpoledním maximem, sedlem v poledních hodinách a s výrazným nočním minimem. Průběh 24hodinových hodnot suspendovaných částic frakce PM10 neměl zřetelná víkendová minima.
 • Odhady shody měřených hodnot frakce PM10 s hodnotami souběžně měřenými na ostatních místech v okolí TKB a na stanicích provozovaných ČHMÚ dokládá spolupůsobení dalších liniových zdrojů. Ty se zde skládají s hodnotami zvýšeného městského pozadí. Naopak shoda chodu hodinových hodnot oxidu dusičitého s ostatními měřicími místy a stanicemi AIM je většinou slabá.
 • V období od srpna 2016 do února 2017 zde nedošlo k významnějšímu nárůstu intenzity dopravy.
 • V průběhu IV. etapy nebylo naměřeno překročení krátkodobého hodinového imisního limitu stanoveného pro NO2 (200 µg/m3) a pouze jedno překročení 24hodinového imisního limitu stanoveného pro PM10 (50 µg/m3).
 • Příznivé rozptylové podmínky v druhé polovině února 2017 vedly k tomu, že po meziročním nárůstu hmotnostní koncentrace frakce PM10 mezi srpnem 2015 a srpnem 2016 o 4 µg/m3, byl mezi únorem 2016 a únorem 2017 identifikován pokles o 18 µg/m3. Naopak v případě oxidu dusičitého (NO2) po meziročním poklesu průměrné hodnoty mezi srpnem 2015 a srpnem 2016 o cca 9 µg/m3 vyznívá srovnání hodnot za topné sezóny 2016 a 2017 ve smyslu zhoršení v roce 2017 o 13 µg/m3. Ke zhoršení mezi topnými sezónami 2016 a 2017 došlo u BaP (o 1,2 ng/m3). Příčinou může být delší a tužší zima 2016-2017.
 • Odhad překročení ročních imisních limitů (průměr srpen až září 2016 a únor 2017) naznačuje, že zde byl pravděpodobně překročen roční imisní limit NO2 (40 µg/m3), a to o 6 µg/m3. V případě suspendovaných částic frakce PM10 a PM2,5 a benzo[a]pyrenu stanovené roční imisní limity na měřicím místě překročeny pravděpodobně nebyly.

V Holešovičkách – 02.-03.2017 – NO2 a PM10

V Holešovičkách – 02.-03.2017 – Mikroklima

V Holešovičkách – 02.-03.2017 – Doprava

V Holešovičkách – 02.-03.2017 – 24 hodinové koncentrace PM10

V Holešovičkách – 02.-03.2017 – Větrná růžice

V Holešovičkách – 02.-03.2017 – Distribuce průměrných hodinových hodnot (všechny dny)

V Holešovičkách – 02.-03.2017 – Distribuce průměrných hodinových hodnot (víkend)

NO2NO2PM10PM2,5BaPteplotavlhkosttlakrychlost větrudoprava
datumden[ppb][µg/m3][µg/m3][µg/m3][ng/m3][oC][%][hPa][m/s][nr/24hod]
17.2.20177,414,531,27,2809951,184 013
18.2.2017so7,414,521,75,5849980,665 082
19.2.2017ne4,89,434,5 29,0 1,525,1759960,760 347
20.2.2017po10,320,031,16,7799911,580 432
21.2.2017út18,035,111,58,8769862,179 545
22.2.2017st16,431,914,59,5789832,883 765
23.2.2017čt17,434,014,211,0679772,581 123
24.2.201713,626,613,05,7609823,585 711
25.2.2017so29,357,124,514,41,094,3619941,064 643
26.2.2017ne22,443,620,87,1489900,957 942
27.2.2017po35,068,335,08,9519840,674 755
28.2.2017út21,541,827,97,2759751,283 091
1.3.2017st16,632,311,26,7739802,183 690
2.3.2017čt13,325,914,18,5639842,885 428
3.3.201733,064,430,520,62,317,3619880,984 891
4.3.2017so42,182,136,89,5709771,477 297
5.3.2017ne21,241,217,39,8669801,462 225
6.3.2017po22,443,620,06,5779781,581 425
7.3.2017út18,536,115,54,8909851,183 203
8.3.2017st28,255,128,75,2799940,785 210
9.3.2017čt21,441,816,88,60,248,3859910,985 915
10.3.201717,233,615,85,7859941,690 978
11.3.2017so22,543,926,27,0699970,869 567
12.3.2017ne29,858,031,03,5779941,460 306
13.3.2017po42,683,046,04,9699980,580 199
14.3.2017út39,276,550,97,07210010,980 129
15.3.2017st32,864,040,526,53,179,37210011,183 364
16.3.2017čt37,773,540,712,0679970,983 001
Metodika měření potenciálního vlivu TKB na kvalitu ovzduší v okolí portálů a výdechů TKB a souvisejících komunikací.