Brusnický tunel

Aktuální dopravní situace v DIC

Dejvický tunel

Aktuální dopravní situace v DIC

Bubenečský tunel

Aktuální dopravní situace v DIC

Čtyři roky zkušebního provozu TKB

Aktuality

informace o zkušebním provozu, údržba, čištění.

Provoz v tunelech

Ověřená a odzdrojovaná data z provozu.

Projekt

Informace o projektu a jeho historii.

Dotazy

Pro další dotazy využijte kontaktní e-mail.

V září 2015 byly v Praze zprovozněny tři nové tunely. Jsou to Brusnický tunel mezi Malovankou a Prašným Mostem, Dejvický tunel mezi Prašný Mostem a Letnou a Bubenečský tunel z Letné do Troje. Dohromady tvoří 5,5 kilometru dlouhý Tunelový komplex Blanka. Zprovoznění tunelů přineslo do života pražanů řadu změn. Cílem webu bylo pomoci Vám naučit se takto rozsáhlý infrastrukturní prvek používat, a informovat Vás o všem, co se týkalo zkušebního provozu stavby.
Nyní je stavba v řádném provozu a proto zde až na výjimky nejsou publikovány žádné aktuality.

INFORMACE O ZKUŠEBNÍM PROVOZU

Během 0 měsíců
zkušebního provozu
0 vozidel
použilo Tunelový komplex Blanka
26.9.2019 poprvé za dobu provozování tunelu projelo jedním tunelem více než 100000 vozidel (v obou směrech).

DETAILNÍ INFORMACE O ZKUŠEBNÍM PROVOZU